Velkommen til utviklingssamtaler


Publisert:

31.10.2022

Oppdatert:

31.10.2022 kl.13.54

Uke 45

I uke 45 vil det bli avholdt utviklingssamtaler for elever på VG1 og VG2 mellom elev, foresatte og kontaktlærer. Vi anser samarbeidet mellom skole og hjem som viktig, og håper du/dere har anledning til å møte. Samtalene vil foregå fysisk på skolen, eventuelt via Teams. Kontaktlærer setter opp tidspunkt for samtalene. 

Avdelingsledere og rådgivere vil være tilgjengelige torsdag 10.11.22. Dersom det er ønskelig med samtale med faglærer, kan forespørsel om dette gjøres i utviklingssamtalen.  

 

Vi åpner opp for å ha samtalen på Teams, gjennom elevens Teamskonto. Kontaktlærer ringer opp via Teams. Foreldre må derfor sitte sammen med eleven under samtalen.  

 

Vennlig hilsen  

Sindre Leuschner Bjerkeseth 

rektor