Endring av kontaktinformasjon

Publisert:

20.02.2019

Oppdatert:

03.09.2020

Endring av adresse - registrering av foresatte/kontaktpersoner
Registrer kontaktinformasjon
 
Klikk deg inn med min ID på "Kontaktinformasjon elev - foresatt / pårørende"

Frist for registrering av foresatt/pårørende er 1.september.
Endrer du adresse etter dette kan du gjøre dette via det samme skjemaet etter 1.oktober.
 
Inntil dokumentasjon foreligger sendes post til gammel adresse.
Nytt navn - endring av navn: 
Kopi av brevet fra folkeregisteret eller kopi av pass eller lignende leveres skolen. Skolen endrer navnet i sine administrative systemer.