Elev-, lærling- og mobbeombud

Deling av ansvarsområde for elev- og lærlingombud og mobbeombud i Vestfold og Telemark fylkeskommune for 2023

Elev- og lærlingombud og mobbeombud har delt opp Vestfold og Telemark fylkeskommune inn i to ansvarsområder, Vestfold og Telemark.

Vestfold:
Elev- og lærlingombud, Geir Eidsvåg
Mobbeombud, Kaja Vintervold Asmyhr

Telemark:
Elev- og lærlingombud, Magnus Bekkevold
Mobbeombud, Hilde Ekeberg Fliid

Elev- og lærlingombud 
skal sikre at rettighetene til elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring blir ivaretatt, med et spesielt fokus på et trygt og godt miljø. Dette gjelder også ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Mobbeombud skal bidra til at barn og elever får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt miljø i barnehage og grunnskole.

Elev- og lærlingombud

Elev- og lærlingombudet har delt opp Vestfold og Telemark fylkeskommune inn i to ansvarsområder, Vestfold og Telemark.

Vestfold:
Elev- og lærlingombud
Geir Eidsvåg
geir.eidsvaag@vtfk.no
Mobil: 481 79 742
Er ikke tilgjengelig i uke 20, 15.05 til og med 19.05.
Ved behov, kontakt Magnus Bekkevold


Telemark:
Elev- og lærlingombud
Magnus Bekkevold
magnus.bekkevold@vtfk.no
Mobil: 467 91 845

Geir Eidsvåg
geir.eidsvaag@vtfk.no
Mobil: 481 79 742

Kontor på fylkeshuset i Tønsberg, tlf. 35 91 70 00

Magnus Bekkevold
magnus.bekkevold@vtfk.no
Mobil: 467 91 845

Kontor på fylkeshuset i Skien, tlf. 35 91 70 00

 

Mobbeombud

Mobbeombud har delt opp Vestfold og Telemark fylkeskommune inn i to ansvarsområder, Vestfold og Telemark.

Vestfold:
Mobbeombud
Kaja Vintervold Asmyhr
kaja.asmyhr@vtfk.no
Mobil: 482 96 107

Telemark:
Mobbeombud
Hilde Ekeberg Fliid
hilde.ekeberg.fliid@vtfk.no
Mobil: 901 83 826

Kaja Vintervold Asmyhr
kaja.asmyhr@vtfk.no
Mobil: 482 96 107

Kontor på fylkeshuset i Tønsberg, tlf. 35 91 70 00

Hilde Ekeberg Fliid
hilde.ekeberg.fliid@vtfk.no
Mobil: 901 83 826

Kontor fylkeshuset i Skien, tlf. 35 91 70 00