Fagdager

En dag i uken er det fagdag. Se under for planer.

På fagdagene har elevene ett fag hele skoledagen. Det gir mulighet for å jobbe mer kreativt med fagene. Elevene må være forberedt på at kan være vurderingssituasjoner på fagdager. 

Fagdager ST, ID og 3HOA.

Elevene ser fagdagene i timeplanen sin i VIS. 

I blokkskjema ser du hvilke fag som ligger i hvilke blokker og når de ligger på timeplanen.

Blokkskjema Vg2 og Vg3 for skoleåret 2023/24

(Endringer kan komme)

Publisert: 16.08.2020 Oppdatert: 04.09.2023 kl.09.16