Elevmedvirkning 21-22

Elevråd 2021-22 Russestyret og Perukomité kommer....
Elevrådsstyret består av:
Leder:                             Vilde Bugge Larsen klasse 2STB
Nestleder:                      Ingeborg Skjeldal Grytnes klasse 1IDA
Sekretær:                       Per-Henning Johnsen Haga klasse 1BAE
Økonomiansvarlig:        Lars August Bjelland klasse 2IDB
Informasjonsansvarlig: Tuva-Helen Disch Thorvaldsen klasse 3HOA
Styremedlem:                 Richard Karlsen Bergan klasse 2ANB
 
Elevrådsstyre 21-22

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 07.10.2021 kl.12.50