Skoleskyss

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss til elever i grunnskolen og den videregående skolen i Vestfold og Telemark. Det er to ulike systemer for å søke skoleskyss:

Fylkeskommunen skal sørge for en rasjonell organisering og gjennomføring av skoleskyssen, både av hensyn til økonomi og miljø.

Hva er skoleskyss?

Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og slutttid.

Skoleskyssen blir i hovedsak organisert med det ordinære kollektivtilbudet.

I tillegg blir skoleskyssen organisert med minibuss, taxi eller privat der det mangler kollektivtilbud, eller hvis eleven har dokumenterte medisinske behov for slik skyss.

Elektronisk søknad

Søknader om skoleskyss registreres elektronisk. Det er inntil videre ulike elektroniske systemer for Vestfold og Telemark.

Du må foreløpig søke til det gamle fylket hvor du har din folkeregistrerte adresse.

Regelverk og nettsider

Du finner gjeldene regelverk og informasjon på vkt.no og farte.no

Skoleskyss Re vgs: Våre skolebusser til og fra Re vgs

Nytt om skoleskyss for skoleåret 2021-2022

Har jeg rett til skoleskyss? Les her!

10.08.21
VTFK opplever for tiden stor pågang i antall nye søknader om skoleskyss. 
Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å få behandlet nye saker raskt. Fordi søknadene har kommet inn etter gitte søknadsfrister, vil det nå allikevel ta noe tid å få transportopplegget på plass. 
Alle nye søknader som har kommet inn denne uken må forventes en behandlingstid på opptil 14 dager. Det samme gjelder eventuelle endringer i skyss som er godkjent og igangsatt. Ved ønske om endringer i skyss som allerede er godkjent, vil vi gjerne ha endringene skriftlig til skoleskyssV@vtfk.no. 
Det er foresatte som selv må bestille, og evt. betale for transport frem til skyssopplegg i regi av oss er i gang. (Gjelder spesialskyss.)
Før skyssen i regi av oss starter opp, vil transportør kontakte foresatte direkte. Skolene kan følge med i SkyssWeb når eleven blir tildelt transportør.
Med vennlig hilsen, 
TEAM SKOLESKYSS
 
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune

 

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 13.08.2021 kl.09.18