Vitnemål/kompetansebevis

Har du mistet vitnemål, kompetansebevis eller fag/svennebrev?

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få nytt. Dette er verdipapir som du bør oppbevare på lik linje med f.eks. pass og fødselsattest.

Du må heller ikke sende fra deg originaler dersom du skal søke på videre skole. Send i stedet med attesterte kopier av originaldokumentet.

Pris

Duplikat, oversetting eller ny utstedelse koster kr 300,-. 

NB!
Egne priser kan gjelde for fag/svennebrev.

Hvordan bestille et nytt vitnemål?

Hvis du har mistet vitnemålet ditt er hovedregelen at du skal ta kontakt med skolen du har vitnemål fra som elev. Skolen vil lage et duplikat.

Hvordan bestille et nytt kompetansebevis?

Som privatist får du dokumentert eksamensresultater fra privatisteksamen på et kompetansebevis. Hvis du har mistet kompetansebeviset ditt kan du bestille et nytt. Du må fullføre betalingen direkte i skjemaet.

Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for innlogging. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det. 

Bestill nytt kompetansebevis

Eldre dokumentasjon

Unntak - gamle Telemark:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 2002
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 2006

Da må du ta kontakt med IKA Kongsberg gjennom et eget bestillingsskjema.

Unntak - gamle Vestfold:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 1998
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 1998

Da må du ta kontakt med Vestfoldarkivet.

Hvordan bestille et nytt fag/svennebrev?

Det koster kr. 500,- å få erstattet det gamle. Du kan benytte betalingsinformasjonen under.

Til kontonr.: 1506.22.37578
Merk innbetalingen med: "Seksjon for fag- og yrkesopplæring", om du skal ha et nytt fag- eller svennebrev, samt fullt navn.

Kopi av innbetalt beløp sendes inn sammen med utfylt søknadsskjema. 

Du bestiller nytt ved å fylle ut dette skjemaet.
Skjemaet sendes til Seksjon for fag- og yrkesopplæring i en e-post eller til følgende postadresse:

Postboks 2844
3702, Skien

Re Vgs. Nytt eller  kopi av vitnemål / kompetansebevis

Vitnemål

Vitnemål er dokumentasjon på fullført og bestått videregående opplæring. Denne opplæringen gir studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Skolen sender vitnemålet i posten til den adressen som er registrert i det skoleadministrative systemet. Dersom du flytter, eller ønsker å få tilsendt vitnemålet til en midlertidig adresse må du ta kontakt med skolen og oppgi ny adresse. Skolen sender ut vitnemål til elever etter fellessensur.

Vitnemålet blir også overført elektronisk til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Elektronisk vitnemål finner du her.

 

Ta godt vare på vitnemålet ditt – det er et verdipapir som kun blir skrevet ut én gang. Hvis du mister vitnemålet ditt, kan du få skrevet ut et duplikatvitnemål. Det koster kr. 300,-

 

Kompetansebevis

Kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført fag i videregående opplæring. Kompetansebevis lages til elever som har fullført ett eller flere fag, eller deler av videregående opplæring, f.eks. etter 2 år på Bygg- og anleggsteknikk eller Helse- og oppvekstfag.

Er du avgangselev (på idrettsfag, studiespesialisering, påbygg) får du kompetansebevis dersom du ikke har fullført og bestått alle fagene, dvs. hvis du har fått 1 eller Ikke vurdert (IV) i standpunkt, eller 1 til eksamen eller ikke møter til eksamen.

Skolen sender kompetansebevis i posten til den adressen som er registrert i det skoleadministrative systemet. Dersom du flytter, eller ønsker å få tilsendt kompetansebeviset til en midlertidig adresse må du ta kontakt med skolen og oppgi ny adresse. Skolen sender ut kompetansebevis til elever etter fellessensur.

 

Nytt vitnemål/kompetansebevis

 Hvis du har du tatt nye fag eller har forbedret karakteren din og ønsker et nytt vitnemål/kompetansebevis, må du ta kontakt med skolen
 som skrev ut vitnemålet/kompetansebeviset ditt første gangen.

Har du tatt ny eksamen i Vestfold holder det at du gir skolen beskjed om at du ønsker nytt.

Har du tatt opp fag/ny eksamen utenfor Vestfold må du sende oss original eller en bekreftet kopi med karakterer fra stedet du tok opp faget eller eksamenen.

 

Priser for utstedelse av nye dokumenter:

 

Kopiering av dokument med «rett kopi» 

Gratis

Utskrift av nytt vitnemål (duplikat)

Kr.300,-

Oversetting av vitnemål

Kr.300,-

Utskrift av nytt vitnemål ved forbedring av karakter

Gratis, det gamle må leveres inn

Utskrift av nytt kompetansebevis (duplikat)

Kr.300,-

Utskrift av nytt kompetansebevis ved forbedring av karakter

Gratis

Utskrift av eksamensprotokoll der vitnemål/kompetansebevis ikke finnes.

Gratis

  

Forespørselen blir behandlet når beløpet er innbetalt til konto 1503 02 94987. For raskere behandling, send bilde/skjermdump av betalingen.

Send epost til: postmottak.revgs@vtfk.no

Eposten må inneholde:

Fødselsdato:

Navn (evt. tidligere navn):

Adresse:

Mobilnummer:

Hvilket utdanningsprogram du har gått:

Hvilket år du gikk ut:

Hva du ønsker: f.eks. Jeg ønsker å bytte ut karakteren 3 i MAT1011 Matematikk med karakteren 4.


Send epost til: postmottak.revgs@vtfk.no

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 09.09.2020 kl.09.52