Vitnemål/kompetansebevis

Har du mistet vitnemål, kompetansebevis eller fag/svennebrev?

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få nytt. Dette er verdipapir som du bør oppbevare på lik linje med f.eks. pass og fødselsattest.

Du må heller ikke sende fra deg originaler dersom du skal søke på videre skole. Send i stedet med attesterte kopier av originaldokumentet.

Pris

Duplikat, oversetting eller ny utstedelse koster kr 300,-. 
NB! Egne priser kan gjelde for fag/svennebrev.

Hvordan bestille vitnemål/kompetansebevis?

Hvis du har mistet vitnemålet eller kompetansebeviset ditt er hovedregelen at du skal ta kontakt med skolen du fikk det fra for å få et duplikat.

Unntak - gamle Telemark:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 2002
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 2006

Da må du ta kontakt med IKA Kongsberg gjennom et eget bestillingsskjema.

Unntak - gamle Vestfold:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 1998
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 1998

Da må du ta kontakt med Vestfoldarkivet.

Hvordan bestille fag/svennebrev?

I gamle Vestfold:

Send e-post med hva slags dokumentasjon du trenger til seksjon for fag- og yrkesopplæring. Husk å skrive fullt navn og adresse. Du vil få oppgitt et kontonummer og en betalingsfrist, og må sende kvittering før vi sender nytt bevis.

I gamle Telemark:

Duplikat av fag/svennebrev må bestilles på eget skjema.

Bestilling av duplikat

For privatister

Send e-post til seksjon for inntak, eksamen og voksenopplæring om hva slags dokumentasjon du trenger. Husk å skrive fullt navn og adresse. Du vil få oppgitt et kontonummer og en betalingsfrist, og må sende kvittering før vi sender nytt bevis.

Annet behov for vitnemål?

Dersom du har tatt opp fag som gjør at du har oppnådd et vitnemål eller forbedret karakter, er det den siste skolen du gikk på som skal skrive ut nytt vitnemål.

Dersom du har tatt det siste året som privatist og skal ha vitnemål for et 3-årig løp, er det eksamenskontoret som må skrive ut vitnemålet til deg. Send  e-post med fullt navn og adresse til seksjon for inntak, eksamen og voksenopplæring.

NB! Fag og skolegang fra før år 2000 ligger ikke nødvendigvis i våre systemer. I disse tilfellene må du derfor selv innhente dokumentasjon.

Re Vgs. Nytt eller  kopi av vitnemål / kompetansebevis

Vitnemål

Vitnemål er dokumentasjon på fullført og bestått videregående opplæring. Denne opplæringen gir studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Skolen sender vitnemålet i posten til den adressen som er registrert i det skoleadministrative systemet. Dersom du flytter, eller ønsker å få tilsendt vitnemålet til en midlertidig adresse må du ta kontakt med skolen og oppgi ny adresse. Skolen sender ut vitnemål til elever etter fellessensur.

Vitnemålet blir også overført elektronisk til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Elektronisk vitnemål finner du her.

 

Ta godt vare på vitnemålet ditt – det er et verdipapir som kun blir skrevet ut én gang. Hvis du mister vitnemålet ditt, kan du få skrevet ut et duplikatvitnemål. Det koster kr. 300,-

 

Kompetansebevis

Kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført fag i videregående opplæring. Kompetansebevis lages til elever som har fullført ett eller flere fag, eller deler av videregående opplæring, f.eks. etter 2 år på Bygg- og anleggsteknikk eller Helse- og oppvekstfag.

Er du avgangselev (på idrettsfag, studiespesialisering, påbygg) får du kompetansebevis dersom du ikke har fullført og bestått alle fagene, dvs. hvis du har fått 1 eller Ikke vurdert (IV) i standpunkt, eller 1 til eksamen eller ikke møter til eksamen.

Skolen sender kompetansebevis i posten til den adressen som er registrert i det skoleadministrative systemet. Dersom du flytter, eller ønsker å få tilsendt kompetansebeviset til en midlertidig adresse må du ta kontakt med skolen og oppgi ny adresse. Skolen sender ut kompetansebevis til elever etter fellessensur.

 

Nytt vitnemål/kompetansebevis

 Hvis du har du tatt nye fag eller har forbedret karakteren din og ønsker et nytt vitnemål/kompetansebevis, må du ta kontakt med skolen
 som skrev ut vitnemålet/kompetansebeviset ditt første gangen.

Har du tatt ny eksamen i Vestfold holder det at du gir skolen beskjed om at du ønsker nytt.

Har du tatt opp fag/ny eksamen utenfor Vestfold må du sende oss original eller en bekreftet kopi med karakterer fra stedet du tok opp faget eller eksamenen.

 

Priser for utstedelse av nye dokumenter:

 

Kopiering av dokument med «rett kopi» 

Gratis

Utskrift av nytt vitnemål (duplikat)

Kr.300,-

Oversetting av vitnemål

Kr.300,-

Utskrift av nytt vitnemål ved forbedring av karakter

Gratis, det gamle må leveres inn

Utskrift av nytt kompetansebevis (duplikat)

Kr.300,-

Utskrift av nytt kompetansebevis ved forbedring av karakter

Gratis

Utskrift av eksamensprotokoll der vitnemål/kompetansebevis ikke finnes.

Gratis

  

Forespørselen blir behandlet når beløpet er innbetalt til konto 1503 02 94987. For raskere behandling, send bilde/skjermdump av betalingen.

Send epost til: postmottak.revgs@vtfk.no

Eposten må inneholde:

Fødselsdato:

Navn (evt. tidligere navn):

Adresse:

Mobilnummer:

Hvilket utdanningsprogram du har gått:

Hvilket år du gikk ut:

Hva du ønsker: f.eks. Jeg ønsker å bytte ut karakteren 3 i MAT1011 Matematikk med karakteren 4.


Send epost til: postmottak.revgs@vtfk.no

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 09.09.2020 kl.09.52