E-bøker

Flere av læremidlene vi bruker her på skolen er digitale.

Du får tilgang til digitale læremidler med feide-brukeren din. Foreløpig må du logge inn på smartboka.no, unibok.no eller brettboka.no avhengig av hvilket læreverk du skal bruke. Oversikten over hvilke lærebøker som er hvor, finner du i boklista.

Dersom du har problemer med å logge på, kan du gjøre disse tre tingene før du kontakter biblioteket:

  1. Logg ut og logg inn igjen. Logg ut fra boka i både appen og nettleseren (alle nettlesere du har brukt), og logg inn igjen i nettleseren.
  2. Prøv en annen nettleser. Dersom du vanligvis bruker chrome, prøv firefox eller edge.
  3. Tøm nettleserdata. Innimellom er det uansett lurt å slette cookies og annet rask. Gjør dette i alle nettlesere du har prøvd i.

 

Publisert:

06.01.2021

Oppdatert:

06.01.2021 kl.09.43