Gratis læremidler


Publisert:

12.08.2020

Oppdatert:

17.08.2021 kl.14.00

Utlevering av bøker

Utlevering skjer i løpet av første uka etter skolestart om høsten.

All utlevering skjer klassevis etter oppsatt plan. Husk å ta med en kulepenn så du får skrevet navn i boka med en gang!

Bak denne lenka er en oversikt over hvilke bøker du trenger

Slutting og bytting av fag

Dersom du slutter eller bytter skole i løpet av året skal du levere inn bøkene du har lånt på skolen du forlater.

Du får låne bøker på den skolen du eventuelt bytter til.

Hvis du bytter fag i løpet av året, henvend deg til skolebiblioteket for å bytte/levere inn bøker. Som hovedregel må du levere inn boka i faget du slutter i før du får bok i det nye faget.

Innlevering

Innlevering av alle bøker skjer innen siste skoledag før sommerferien.

Siste skoledag er frist for innlevering. Husk at alle bøkene skal leveres inn før sommerferie. Dette gjelder selv om du skal bruke bøkene gjennom hele skoleløpet. Hvis du har mistet bøker eller bøker er blitt ødelagt i løpet av året får du regning på disse fra Vestfold fylkeskommune i løpet av sommeren. Når du har betalt regninga, er boka di. Biblioteket kan ikke ta imot (eller kjøpe tilbake) bøker etter innleveringsfristen.

Når du har gått ut

Hvis du skal ta opp igjen en eller flere eksamener har du krav på å få låne bøker første gang du skal opp til eksamen. 

Hvis du tar opp fag som privatist senere, har du ikke krav på å låne bøker fra skolen. Vi prøver likevel å være så greie vi kan! Etter høstferien vet vi om vi har ekstraeksemplarer vi kan låne ut til privatister.