Elevdemokrati

Elevråd, russestyre og skolemiljøutvalg

Styrer og utvalg

Elevrådsstyret
Elevrådsstyret 2023-24
Verv Navn Klasse
Leder
Thomas Schlytter Henrichsen
3STD
Nestleder
Simen Gudbjørsrud
2ANB
Sekretær   Andrea Strøm 3HOA
Informasjons- og arrangementsansvarlig
Hedda Buom
2HEB
Komiteleder for sosiale aktiviteter og samhold
Emma Sofie Gulbrandsen
2STA
Økonomiansvarlig og ansvarlig prosjekt Peru
Benedicte Brudvik
3STC
Yrkesfaglig representant
Birk Solem Warhuus
2TMB
Vg1-representant Kasper Green Tymczuk 1STA

                                                                                                                                                                                            

Les mer om elevrådet

Russestyret

 

Russestyret 2023/24

Klasse

Navn

   
   
   
   
   
   
   
Skolemiljøutvalget
Skolemiljøutvalget (SMU) 2023-24
Verv Navn Klasse
Leder (elev)  Maria Ionescu   2STB
Nestleder Heidi Homb 2STB
Andre elevrepresentanter
Sofie Voie Tangen
2STA
 
Emma Sofie Gulbrandsen
1STA
 
Anita Johannessen
1STB
 
Nina Zivanic
1STB
 
Elevrådsstyret
 

                                                                                        

Rektor/skolelederrepresentant Sindre Leuschner Bjerkeseth 
Ansattrepresentant(er)  Marianne Bøhle
Skoleeierrepresentant Anita Eikeland Larsen
Representant skolehelsetjenesten Anette Marie Ustad

         

                           

Referater

Referat fra møter i SMU

 

Referat fra møtet i skoleutvalget og skolemiljøutvalget 26. april 2023

Referat fra møtet i skoleutvalget og skolemiljøutvalget 20. mars 2023

Referat fra møtet i skoleutvalget og skolemiljøutvalget 02. mars 2023

Referat fra møtet i skoleutvalget og skolemiljøutvalget 02 februar 2023

Referat fra møtet i skoleutvalget og skolemiljøutvalget 12. desember 2022

Referat fra møtet i skoleutvalget og skolemiljøutvalget 17. november 2022 

Referat fra møtet i skoleutvalget og skolemiljøutvalget 26. september 2022

Referat fra møtet i Skoleutvalget og skolemiljøutvalget 27.april 2022

Referat fra møtet i Skoleutvalget og skolemiljøutvalget 16.februar 2022

Referat fra møtet i Skoleutvalget og skolemiljøutvalget 19.januar 2022

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 19.09.2023 kl.13.17