Elevrådet

Elevrådsstyret 22/23
Elevrådsstyret 22-23 ved Re videregående
Fra venstre: Simen Sletvold Orerød, Anine Sjøblom, Amalie Bu Skjeggestad, Andrea Strøm, Maria Ionescu, Thomas Schlytter-Henriksen og Martin Brattekværne Bakke. Isak Finnebråthen Kuhne og Per-Henning Johnsen Haga var ikke til stede da bildet ble tatt.

Det har vært kick-off for tillitsvalgte på Re videregående skole. De tillitsvalgte for klassene var samlet en dag på fylkeshuset i Tønsberg. Her deltok også sentralt elev- og lærlingeombud og fylkesansatte som er med i arbeidet med elevdemokrati og -medvirkning. Mette Kalve, leder for Hovedutvalg for Utdanning og Kompetanse, deltok også og hadde et innlegg om betydningen av elevers medvirkning i skolen. Det var også aktiviteter for å bli bedre kjent og valg av styre. Martin Brattekværne Bakke ble valgt til leder og Amalie Bu Skjeggestad nestleder. 

 

Styret 22/23 består av:

Leder: Martin Brattekværne Bakke

 Nestleder: Amalie Bu Skjeggestad 

 Sekretær: Anine Sjøblom

 Økonomiansvarlig: Thomas Schlytter-Henriksen

 Informasjonsansvarlig: Maria Ionescu 

Styremedlemmer: Andrea Strøm og Simen Sletvold Orerød

 

 

 

 

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 15.09.2022 kl.10.47