Elevrådet

Elevrådsstyret 22/23
Helfigurbilde av elevrådet oppstilt ute i skogen
Elevrådsstyret 22-23 ved Re videregående. Fra venstre: Simen Sletvold Orerød, Anine Sjøblom, Amalie Bu Skjeggestad, Andrea Strøm, Maria Ionescu, Thomas Schlytter-Henriksen og Martin Brattekværne Bakke. Isak Finnebråthen Kuhne og Per-Henning Johnsen Haga var ikke til stede da bildet ble tatt.

Det har vært kick-off for tillitsvalgte på Re videregående skole. De tillitsvalgte for klassene var samlet en dag på fylkeshuset i Tønsberg. Her deltok også sentralt elev- og lærlingeombud og fylkesansatte som er med i arbeidet med elevdemokrati og -medvirkning. Mette Kalve, leder for Hovedutvalg for Utdanning og Kompetanse, deltok også og hadde et innlegg om betydningen av elevers medvirkning i skolen. Det var også aktiviteter for å bli bedre kjent og valg av styre. Martin Brattekværne Bakke ble valgt til leder og Amalie Bu Skjeggestad nestleder. 

Styret 22/23

  • Leder: Martin Brattekværne Bakke
  • Nestleder: Amalie Bu Skjeggestad 
  • Sekretær: Anine Sjøblom
  • Økonomiansvarlig: Thomas Schlytter-Henriksen
  • Informasjonsansvarlig: Maria Ionescu 
  • Styremedlemmer: Andrea Strøm og Simen Sletvold Orerød

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 20.01.2023 kl.11.15