Elevrådet

Elevrådet ved Re videregående skole 2023-24
Elever oppstilt foran en talerstol
Fra venstre bak:  Emma Sofie Gulbrandsen (komiteleder for sosiale aktiviteter og samhold), Simen Gudbjørsrud (nestleder), Thomas Schlytter-Henrichsen (leder), Birk Solem Warhuus (yrkesfaglig representant), Andrea Strøm (sekretær). Foran til høyre: Hedda Buom (informasjonsansvarlig) og Benedicte Brudvik (økonomiansvarlig og leder Peru-komite).

Elevrådsstyret for 2023-24 ble valgt 23. mars 2023 på fylkeshuset i Tønsberg. Elevrådet består av elevrådsstyret og tillitselever fra alle klasser.

Representant fra Vg1 ble valgt inn i september.

Se oversikt over alle medlemmene

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 19.09.2023 kl.13.12