Parkering

Elevenes parkering

Elever skal bruke den store plassen ved bussholdeplassen eller grusparkeringen ved Meny Arena. På den store parkeringsplassen er det også mopedparkering.

NB: Det er viktig at parkering blir gjort slik at bussene kommer rundt!

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 08.12.2021 kl.13.11