Elevdemokrati

Elevråd - Russestyre - Skolemiljøutvalg
Elevråd, Russestyre og Skolemiljøutvalg
Elevråd 2022-23
Elevrådstyret 2022-23
Leder:    Martin Brattekværne Bakke  3STC  
Nestleder:     Amalie Bu Skjeggestad    3STD
Sekretær:        Anine  Sjøblom  3IDB
Økonomiansvarlig: Thomas Schlytter -Henriksen  2STD
Informasjonsansvarlig: Maria Ionescu   2STB
Styremedlem:  Andrea Strøm  2HEB
Styremedlem:  Simen Sletvold Orerød   3STB 
Styremedlem:  Isak Finnebråten Kuhne  1HOC
Styremedlem:  Per-Henning Johnsen Haga  2ANB

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                          

Russestyret 2022-23

Russepresident velges i desember

3IDA:

Mathea Gram Ellefsrød

 

3IDB:

Maren Karoline Kristensen

 

3HOA:

Maja Andersen Myklebust

 

3STA:

Andreas Grøttan

 

3STB:

Andrea Malene Habbestad Næss

 

3STC:

Ingeborg Kjøtrød

 

3STD:

Belmin Bukvic

 

Skolemiljøutvalget 2022-23
Leder (elev)  Maria Ionescu    2STB
Nestleder Amalie Bu Skjeggestad    3STD
Andre elevrepresentanter Martin Brattekværne Bakke  3STC
  Anine Sjøblom  3IDB
  Thomas Schlytter -Henriksen  2STD
  Andrea Strøm  2HEB-PB
  Simen Sletvold Orerø  3STB
  Isak finnebråten Kuhne  1HOC
  Per-Henning Johnsen Haga  2ANB
  Kaja Simonsen  1HOD-PB
  Hedda Buom 1HOD-PB

                                                                                        

Rektor/skolelederrepresentant Sindre Leuschner Bjerkeseth 
Ansattrepresentant(er)  Stine Andresen
Skoleeierrepresentant Anita Eikeland Larsen
Representant skolehelsetjenesten Anette Marie Ustad

         

                           

Referat fra siste møter i SMU

Referat fra møtet i skoleutvalget og skolemiljøutvalget 17. november 2022 

Referat fra møtet i skoleutvalget og skolemiljøutvalget 26. september 2022

Referat fra møtet i Skoleutvalget og skolemiljøutvalget 27.april 2022

Referat fra møtet i Skoleutvalget og skolemiljøutvalget 16.februar 2022

Referat fra møtet i Skoleutvalget og skolemiljøutvalget 19.januar 2022

Referat fra møtet i skoleutvalget og skolemiljøutvalget 15. desember 2021

Referat fra møte i skoleutvalget og skolemiljøutvalget  3. november 2021

Referat fra møte i skoleutvalget og skolemiljøutvalget 21. oktober 2021

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 17.11.2022 kl.17.08