Fagvalg

Valgskjema programfag for skoleåret 2019-2020

NB: FAG OG GRUPPER SOM LIGGER UNDER HVERANDRE I SKJEMAET, GÅR SAMTIDIG

 

BLOKK 1

BLOKK 2 (IDRETTSBLOKKA)

BLOKK 3

BLOKK 4

 

Vg2

Fysikk 1

Breddeidrett 2 *

 Kjemi 1

Mat R 1

Sos. og sos.ant.

Toppidrett 2

Rettslære 1

Mat S 1 (5 timer)

Biologi 1

Psykologi 1

Psykologi 1

Internasjonal engelsk

Samfunnsøkonomi 1

Geofag 2

 

 

 

Friluftsliv 1

 

 

 

 

Vg3

Fysikk 2

Friluftsliv 2

 Mat R2

Kjemi 2

Rettslære 2

Breddeidrett 3 *

 Mat S2

Rettslære 2

Psykologi 2

Toppidrett 3

Sosialkunnskap

Samfunnsfaglig engelsk

Politikk og menneskerett.

Spansk I+II

Samfunnsøkonomi 2

 

 

Psykologi 2

 

 

 

Geofag 2

 

 

* Idrettsfagelevene har fortrinn til Breddeidrett.
Skolen tar forbehold om at enkelte kurs ikke vil kunne settes i gang fordi det ikke melder seg nok elever, eller fordi timeplantekniske forhold gjør det umulig.
Hvis gruppa blir for stor, er det gjennomsnittskarakteren din som teller.

Dette skjemaet finner du på Itslearning i faget Valg av fag (ID/ST) 2019-2020. Her kan du også søke på fagene i perioden 10. desember til 18. januar

Nettskolen i Vestfold tilbyr undervisning iprogramfaget Fremmedspråk: Kinesisk nivå 1, Fransk nivå 3, Spansk nivå 3, Tysk nivå 3. I tillegg tilbys undervisning i matematikk R1, R2 og Informasjonsteknologi 2.

Undervisningen foregår i et virtuelt klasserom etter skoletid, (med forbehold om tilstrekkelig antall søkere). Dersom du velger programfag Fremmedspråk, vil det erstatte et programfag i blokkene.

Publisert: 06.12.2018 Oppdatert: 08.09.2020 kl.09.32