Helse- og oppvekstfag

Les mer om hvorfor du bør velge Helse- og oppvekstfag

Er helse- og oppvekstfag noe for deg?

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er oppbygd
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Hvorfor velge helse- og oppvekstfag?

Du er interessert i andre mennesker
Du har evne til å samarbeide med andre
Du kan arbeide selvstendig
Du vil lære om mennesker og samspill mellom mennesker
Du vil prøve deg på ulike praksissteder innenfor fagfeltet

Vg1

På Vg1 lærer du mer om

hvordan mennesket utvikler seg fra barn til voksen
menneskelige behov - fysisk, psykisk og sosialt
kroppen vår - anatomi og fysiologi
hygiene og immunforsvar
godt kosthold
førstehjelp
kommunikasjon
yrker og yrkesliv knyttet til studieprogrammet

Du kan velge Helse- og oppvekstfag med toppidrett. For flere opplysninger om dette alternativet, se Toppidrett under Utdanningsvalg.

Vg 2

 Du kan velge mellom 2 ulike utdanninger

På Vg2 Helse- og oppvekstfag kan du på Re vgs velge mellom 2 ulike utdanninger

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Helsearbeiderfag

Vi har også et søkbart tilbud om Internasjonal praksis for elever som går på helse- og oppvekst. Det består av to uker med praksis på Malta i Vg1 og fire uker med praksis i Dublin på Vg2. Tilbudet er fullfinansiert gjennom EU-midler som skolen søker på.

Fag- og timefordeling ordinær HO

Re-modellen

I helse- og oppvekstfagene er det mulig å få full studiekompetanse ved å følge et 3-årig løp på skolen.

Re-modellen er et løp for elever i Helse- og oppvekstfag på Re videregående skole og i Vestfold fylke.

I den nåværende utdanningen er et normalt skoleløp at elevene starter i Vg1, spesialiserer seg i Vg2 og har en læretid på to år etter avsluttet videregående skolegang.

I Re-modellen vil elevene få tilbud om et 3-årig videregående løp med alle årene på skolen.

I denne modellen er det en større vekt på teorifagene enn det som vanligvis kreves på yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er hovedsakelig fellesfagene norsk (hovedmål og sidemål), matematikk og naturfag som har en utvidet teoridel.

Etter endt 3-årig utdanning får elevene som består eksamen full studiekompetanse, slik at de kan søke seg direkte til universiteter og høgskoler uten å måtte gå veien om læretid og/eller påbyggingsår.

På Re vgs går elevene i en kombinasjonsklasse med elever både fra helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider. Hvis du finner ut at denne modellen ikke passer for deg, kan du gå tilbake til det tradisjonelle skoleløpet: 2 år på skole og 2 år læretid.

Timefordelingen etter Re-modellen finner du i tabellene under: Fag- og timefordeling kopi.jpg

Fagbrev eller studiekompetanse?

Når du velger helse- og oppvekst på Re, må du også ta stilling til om du ønsker å gå ordinært løp der målet er et fagbrev, eller Re-modellen der målet er å bli studieforberedt slik at du kan gå videre på høyskole eller universitet.

Re ut i verden med Erasmus+

Utdanningsprogram Helse- og oppvekst Vg1 sender hvert år en gruppe med elever til Malta, hvor de har praksis i 2 uker. Elevene bor sammen i en leilighet, men jobber på ulike steder, som f.eks. barnehage, skoler og helseinstitusjoner.

 Utdanningsprogram Helsearbeiderfag og Barne- og ungdomsarbeiderfagVg2, sender hvert år ut en gruppe med elever til Dublin, hvor de har praksis i 4 uker. Her bor elevene i vertsfamilier, og er utplassert i ulike bedrifter som f.eks. barnehage, skoler og helseinstitusjoner.

Disse utplasseringene er finansiert gjennom midler fra Erasmus +.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland. Blant sentrale satsingsområder er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv (Diku.no).

Publisert: 23.01.2018 Oppdatert: 14.10.2021 kl.10.13

Lene Stavnar
Avdelingsleder undervisning -  Helse- og oppvekstfag