Fremmedspråk

I studieforberedende utdanningsprogram skal du, i tillegg til engelsk, ha et annet fremmedspråk som fellesfag. Dette leses på to nivåer, nivå I og nivå II.

Dersom du - i tillegg til engelsk - har hatt 2. fremmedspråk alle årene på ungdomsskolen, kan du:

fortsette med samme fremmedspråk på nivå II i videregående skole. Du leser faget 4 timer i uken i Vg1 og Vg2. I tillegg kan du velge å lese språket på nivå III som programfag på Vg3 (5 timer i uken) dersom skolen tilbyr det. Vestfold Fylkeskommune kjører skoleåret 2013-2014 et pilotprosjekt med fremmedspråk nivå 3. Det organiseres ved at elevene som velger det har en muntliglærer på sin egen skole, og så er det en koordinator til hvert fremmedspråk, som organiserer planer, fellessamlinger og den skriftlige delen av faget.
du kan bytte til et annet fremmedspråk, det leses da på nivå 1. Du leser faget 4 timer i uken i Vg1 og Vg2. I tillegg kan du velge å ta språket på nivå II som programfag på Vg3 (5 timer i uken) dersom skolen tilbyr faget.
Dersom du ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, må du begynne på nivå I i et av språkene som skolen tilbyr. Det leser du 4 timer i uken i Vg1 og Vg2. Dessuten må du fortsette med samme fremmedspråket på nivå II i Vg3, 5 timer i uken. Du får da færre timer til valg av programfag.

Dersom du valgte fordypning i norsk eller engelsk, eller arbeidslivsfag, på ungdomstrinnet, må du altså ha fremmedspråk i tre år på videregående skole.

Ved Re videregående skole tilbyr vi tysk nivå 1 og 2, fransk nivå 2 og spansk nivå 1 og 2.

Publisert: 23.01.2018 Oppdatert: 17.06.2020 kl.11.24