Programområder

Programfag er spesielle fag for det utdanningsprogrammet og programområdet du velger. I utdanningsprogram for studiespesialisering kreves det at du fordyper deg i programfag innen ditt eget programområde, og det er bestemte krav til valg og sammensetning av fag.

Felles programfag

  • Du må ta minimum to fag over to år fra eget programområde
  • Hvert fag er på 5 timer i uken hvert år, dvs 10 timer i Vg2 og 10 timer i Vg3
  • Begge fagene må du fortsette med i Vg3
  • Du må fullføre og bestå fagene
  • Valgfrie programfag
  • Du kan velge ett fag for hvert år fra et annet programområde innen studieforberedende utdanningsprogram, eller de kan velges fra eget programområde
  • Toppidrett går inn som dette faget (for dem som har kommet inn på det i Vg1)
  • 5 timer i uken på Vg2 og 5 timer i uken på Vg3
  • Det kan være et fag som du fortsetter med over to år, eller du kan velge to forskjellige fag
  •  

Publisert: 23.01.2018 Oppdatert: 02.02.2022 kl.13.26