Realfag

Med realfag menes de naturvitenskaplige fagene, som fysikk, kjemi, biologi og matematikk og geofag. Etterspørselen etter elever med kompetanse i realfag er stor, og mulighetene for interessante jobber er gode.

Det er viktig å være klar over at enkelte studier ved universitet og høgskoler har spesielle opptakskrav. Det gjelder blant annet studier til medisin, odontologi (tannlegestudie), farmasi, bioingeniør- og veterinærutdanning, arkitekt- og ingeniørutdanning. Alle disse studiene, og flere til, krever at man har valgt bestemte realfag.

Hvem passer studiet for?

Du som velger realfag bør i utgangspunktet være glad i å regne, skrive, lese, uttrykke deg muntlig og være opptatt av digital kompetanse. Du bør ha evnen til å undre deg over naturen og det vi kaller naturvitenskaplige fenomener og forklaringer. Du bør være opptatt av å lete etter sammenhenger innen naturvitenskaplige områder. Du bør like teoretiske fag.

Hva lærer du?

Skolen kan gi deg opplæring og kunnskaper innen fagene matematikk (realfagsmatematikk og samfunnsfagsmatematikk), fysikk, kjemi og biologi. Du har mulighet til å skaffe deg spesiell studiekompetanse slik at du med gode karakterer kan komme inn på alle universiteter og høgskoler. Du får også realfagspoeng når du søker om inntak ved universiteter og høgskoler.

Publisert: 23.01.2018 Oppdatert: 17.06.2020 kl.11.23