Språk, samfunnsfag og økonomi

Dersom du velger programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi må du velge minst to ulike fag. Hvert fag må du ha over to år for å få fordypning.

Velger du Engelsk, har du Internasjonal engelsk i Vg2 og Samfunnsfaglig engelsk i Vg3.

Velger du Politikk, individ og samfunn, anbefaler vi at du velger Sosiologi og sosialantropologi i Vg2 og enten Sosialkunnskap eller Politikk og menneskerettigheter i Vg3.

Publisert: 23.01.2018 Oppdatert: 17.06.2020 kl.11.23