Helsetjenester

Helsesykepleier er på skolen hver tirsdag og fredag og tar imot besøk hele skoledagen

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud med «åpen dør», og fast trefftid på skolen hver tirsdag og fredag.

Tjenesten er gratis og du får ikke fravær. Helsesykepleier har taushetsplikt.

 

Helsesykepleier Ingebjørg Drivarbekk-Åmot

Mob: 41700489

Epost: ingebjorg.drivarbekk.amot@tinn.kommune.no

 

Du kan også sende en chatmelding på teams om du ønsker å komme i kontakt med helsesykepleier!

 

Du kan snakke med helsesykepleier om det du er opptatt av eller er bekymret for.

Eksempelvis psykisk helse, seksuell helse, rus, venner, skoletrivsel eller andre opplevelser du har behov for å snakke med noen om.

For at du som elev skal få den hjelpen du trenger og har krav på, samarbeider helsesykepleier med skolen og instanser utenfor skolen. Dette skjer i samråd med deg.

Helsesykepleier hjelper til med henvisning til andre instanser om det er nødvendig eller ønskelig.

Du kan også treffe helsesykepleier eller lege på helsestasjon for ungdom (HFU) på helsestasjon, onsdager fra kl 14.30- 17.00.

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 12.09.2022 kl.12.49