Sande videregående skole

I fokus

Informasjon om inntak av nye elever

Elever vil få svar på søknaden sin i starten av juli. Ved spørsmål til skolen i forbindelse med inntak, vil vi være tilgjengelige fra 1.august.

Informasjonsfilm om Sande vgs.

I denne informasjonsfilmen blir du nærmere kjent med oss og hva vi kan tilby deg. Filmen er laget av Medier og kommunikasjon. Husk søknadsfrist 1.mars!

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender

Siste skoledag er torsdag 16.juni