Sande videregående skole

I fokus

Hovedinngang

Velkommen til temakveld for foresatte 2.november

Onsdag 2.november inviterer skolen til temakveld om rus fra klokka 18.00 i skolens kantine.

Informasjonsfilm om Sande vgs.

I denne informasjonsfilmen blir du nærmere kjent med oss og hva vi kan tilby deg. Filmen er laget av Medier og kommunikasjon. Husk søknadsfrist 1.mars!

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender

03/04 Påskeferie 03/04-10/04
01/05 Fridag
12/05 Eksamenstrekket for skriftlig eksamen bekjentgjøres
17/05 Fridag
18/05 Fridag
19/05 Fridag for elever som ikke har eksamen eller forberedelsesdag
29/05 2.pinsedag
15/06 Siste skoledag for elever som har eksamen 19/05
16/06 Siste skoledag for alle andre