Sande videregående skole

I fokus

Skolestart 18.august

Vi ønsker alle elever velkommen klokka 08.00.

Informasjonsfilm om Sande vgs.

I denne informasjonsfilmen blir du nærmere kjent med oss og hva vi kan tilby deg. Filmen er laget av Medier og kommunikasjon. Husk søknadsfrist 1.mars!

Kalender

18.08.21 Første skoledag
Uke 41 Høstferie
22.12.21 Siste skoledag før jul
04.01.22 Første skoledag etter nyttår
Uke 8 Vinterferie
11.04.22

Påskeferie tom. 18.04.22

17.05.22

Offentlig fridag

26.05.22

Offentlig fridag

06.06.22

Offentlig fridag

16.06.22

Siste skoledag