Kartlegging på vg1

Person som skriver foran PC

Publisert:

05.09.2022

Oppdatert:

05.09.2022 kl.15.39

I ukene 37 og 38 kartlegges alle elever på vg1 i fagene norsk, engelsk og matematikk. Skolen benytter kartleggingsverktøyet til Fagbokforlaget.