Muntlig eksamen avlyst

Publisert:

22.04.2020

Oppdatert:

18.08.2020

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Se regjeringens pressemelding for mer detaljert informasjon.