Foreldremøte 22 august VG1 og VG2

Publisert:

04.10.2017

Oppdatert:

18.08.2020

Det blir avholdt foreldremøte for foresatte til VG1 og VG2 elever onsdag 22 aug fra kl 1800.

Stedet er Sande vgs i kantina i 2.etasje i hovedbygget.

Temaer er blant annet skolestart, livsmestring og læringsmiljø.