Elevtjenester

På Sande videregående har vi flere som kan hjelpe elevene. Det er blant andre tre rådgivere, helsesøster og PP-tjeneste.

Elev- og lærlingombud

Hva kan Elev- og lærlingombud gjøre for deg?

Ombudet er der for å ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten. 

Ta kontakt med Geir Eidsvåg, 
Tlf: 481 79 742
E-post: geir.eidsvaag@vtfk.no

Mer informasjon på nettsiden Elev- og lærlingombud

 

Rådgivning

Skolen har tre rådgivere.

Sosialpedagogisk rådgiver:

Mona Grødem Nilsen. Rådgiver for alle klasser på yrkesfag.
E-post: mona.grodem.nilsen@vtfk.no
Telefon: 976 33 352

 

Sosialpedagogisk rådgiver:

Bente Naasen Furru. Rådgiver for alle klasser på studiespesialiserende og arbeidslivstrening.
E-post: bente.naasen.furru@vtfk.no
Telefon: 952 02 027

 

Karriereveileder:

Jan Morten Hildrum. Kariereveileder for alle elever og rådgiver for idrettsfag og medier og kommunikasjon.

E-post: jan.morten.hildrum@vtfk.no
Telefon: 977 27 269

 

Helsesykepleier

Vibeke Busterud Grelland er skolens helsesykepleier. Du finner henne i gangen ved elevtjenesten, første dør til venstre etter hovedinngangen.

 

Pedagogisk, psykologisk tjeneste 

Skolens PP-rådgiver er ved skolen hver tirsdag.

Hovedkontakt: Vibeke Rosnes Nilsen

Mobil: 993 78 478
Kontor: 33 34 40 60 

Pedagogisk-, psykologisk tjeneste 

 

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten avdeling Nord holder til i Horten.

For mer informasjon, ring 93853132.

Oppfølgingstjenesten