Arbeidslivstrening

På arbeidslivstrening har vi en variert og praktisk skolehverdag.

Arbeidslivstrening ved skolen er et tilbud for elever som har behov for individuell opplæring, og som ønsker en variert og praktisk skolehverdag. Arbeidslivstrening skal hjelpe eleven til å mestre ut fra sin egne forutsetninger.

Arbeidslivstrening tilbys innenfor alle skolens utdanningsprogram. Elevene får sin opplæring basert på en individuell opplæringsplan, som tar utgangspunkt i læreplanmål fra valgte utdanningsprogram. Det er også mulighet å oppnå karakter i enkelte fag. Sosial kompetanse og samhandling er et viktig gjennomgående tema. Vi ønsker å selvstendiggjøre elevene for et liv i arbeid, bolig og samfunn.

Ungdomsbedrift (UB)

Arbeidslivstrening har en ungdomsbedrift som heter «Kremtoppen». Det er en kafé som er åpen en dag per uke. Kafeen holder til i lokalene til Sande menighet. Her smører elevene rundstykker, lager sveler og koker kaffe. Dette har blitt et populært møtested for de eldre i Sande. I tillegg tar ungdomsbedriften på seg ulike cateringoppdrag.

Å drive en ungdomsbedrift bygger på prinsippet om å lære ved å gjøre. I løpet av skoleåret får elevene praktiske fagkunnskaper. I tillegg lærer elevene kundebehandling, samarbeid, økonomi, HMS, etc.

For mer informasjon, ta kontakt med Irene Glenne på e-post irene.glenne@vtfk.no.

Bilder fra arbeids- og hverdagslivstrening

ArbeidslivstreningArbeidslivstreningArbeidslivstrening

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 16.12.2022 kl.10.57