Teknologi- og industrifag

Teknologi- og industrifag er et utdanningsprogram for deg som er nysgjerrig.

Er teknologi- og industrifag noe for deg?

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Er du nysgjerrig av natur? Har du plukket fra hverandre leker eller andre ting for så å sette dem sammen igjen? Har du hatt lyst til å se hvordan et apparat ser ut innvendig, hvilke deler apparatet inneholder, og vite hvilken funksjon delene har? I så fall kan teknologi- og industrifag være et godt utgangspunkt for deg. Med dagens høyteknologiske utvikling stilles det nye krav til kompetanse. Dette utdanningsprogrammet gir praktisk innsikt i mange av morgendagens utfordringer og setter eleven i stand til å bidra til å løse disse.

Teknologi- og industrifag fører til 60 ulike fagretninger. Det er med andre ord mange valgmuligheter. Faget yrkesfaglig fordypning (YFF) gir deg mulighet til å bli bedre kjent med de mulighetene du har og å ta valg videre.

 

Vg1 Teknologi- og industrifag

I 80% av programfagstimene legges det opp til praktisk undervisning. Eleven vil oppleve at skolehverdagen er variert og relevant. Det er mulighet for utplassering i bedrift en dag per uke.

 

Vg2 Industriteknologi

Industriteknologi som tilbys på Sande videregående skole retter seg inn mot 30 ulike fagretninger. Det legges i all hovedsak opp til praktisk undervisning og periodevis utplassering i bedrift. I tillegg får elevene opplæring i tegneprogrammer, styringsteknikk, elektroteknikk, pneumatikk, hydraulikk, etc.

Etter endt fagbrev kan du gå videre på fagskolestudier og ingeniørstudier.

For mer informasjon, ta kontakt med Egil Bryn på e-post egil.bryn@vtfk.no.

 

Bilder fra teknologi- og industrifag

Publisert: 12.12.2017 Oppdatert: 03.09.2020 kl.13.06