Siste nytt om Covid-19

Status 15.februar:

Hver 14.dag har vi møte i smittevernsgruppen der tiltak som skal gjelde skolen drøftes og vedtas. Etter en vellykket innslusingsperiode i januar, er skolen ansett som en stor kohort blant elevene. Dette gjør at vi kan drifte relativt normalt inne på skolen og undervisningen kan gå som normalt. Den store faren er nå smitteimport, så vi reiser minimalt ut fra skolen. Skolen har ansatte som beveger seg i og er aktive i et lokalsamfunn som nå er preget av en smittebølge. Februar har vært er måned med mye smitte i Sandefjord.

Alle elever søker permisjon hvis de skal overnatte utenfor skolen og ansatte er ekstra påpasselige med håndhygiene, avstand og hjemme ved symptomer.

PS:

 • Hittill ca 130 tester - ingen smittetilfeller på skolen.
 • ingen vinterferie på skolen i år.
 • USA - turen er erstattet av en felles sosial uke, flørste uke i mai. 

Opptak til skoleåret 2021/22 og Covid-19

1.februar starter opptaket av elever for skoleåret 2021/22, men det er lurt å søke allerede nå! Vi planlegger med normal drift med håp om at Covid-19 situasjonen i august 2021 ikke skaper restriksjoner hverken på hverdag, fag eller turer. i klartekst betyr dette at vi planlegger for linjeturer med tog/buss i Europa og fellestur til USA. Alt dette er selvfølgelig helt avhengig av smittesituasjonen i landet/resisemål og de nasjonale restriksjonene som gjelder på det gjeldende tidspunktet.


Søke kan du gjøre her: Sandefjord folkehøyskole - Søknad (folkehogskole.no)

14.januar: Endring i tiltak på skolen, f.o.m 15/1

I dagens møte i beredskapsgruppen for smittevern, har vi besluttet endrede smittevernstiltak gjeldende fra 15. januar. Det har nå gått 12 dager siden elevene kom tilbake fra juleferien. Det er ingen sykdom på skolen og det har vært gjennomført 16 tester, alle negative.
På bakgrunn av dette innfører vi følgende tiltak:

 • Generelt: Fortsatt fokus på håndhygiene med vask/spriting og testing/karantene ved symptomer, samt naturlig avstand 1m og respekt for andres grenser.  
 • Lokalene: Vi åpner for besøk på internatene, men fortsatt faset toaletter/dusjer. Klasserommene, gymsal/styrketreningsrom og andre fellesarelaer åpnes og kan tas i bruk. Free-seating ved fellessamlinger og måltider. Fortsatt styrket renhold.
 • Matservering: Buffet-servering av mat til alle måltider. Kjøkkenet organiserer rutinene ved rekkefølge og praktiske ting i spisesalen. Det etableres flere plasser – flyttes fra peisestua og inn i matsalen. Free-seating ved fellessamlinger og måltider.
 • Ansatte minnes om fortsatt håndvask, være hjemme ved sykdom/symptomer og avstand seg imellom! Ansatte er i fare for å importere smitte og bør utvise ekstra forsiktighet. De ansatte kan spise sammen i peisestua og forsyne seg av buffeten. Møter 5 minutter før lunsj/middag, venter til klarsignal fra kjøkkenet og forsyner seg før elevene. Bruk utvendig inngang fra terrassen.
 • Elevene skal sterkt begrense bevegelse ut fra skolen. Skal elever reise fra skolen, må de søke om permisjon til smittevernsansvarlige. Disse godkjennes kun ved nødvendige reiser vekk fra skolen. Elevene kan gå på butikken, men dropper turer til byen med mindre disse er helt nødvendige.
 • Informasjon: Daglig påminnelse på morgensamlingene om smitteverntiltak og om situasjonen lokalt og nasjonalt. Åpent for spørsmål og kommentarer.  
 • Undervisning: vi innfører normal timeplan, men minimerer bruk av vikarer og gjester inn på skolen. Gjester bruker munnbind hvis de ikke kan holde 1m avstand til elever/andre ansatte.
 • Alle studieturer til utlandet i 2020/21 avlyses og det kompenseres elevene for avlyst reise.

 

Oppdatert smittevernsplan, revidert 15.01.2021

 

15.desember: Juleferien og oppstart januar 2021

I møte i skolens smittevernsgruppe 2.desember, er det fattet ulike tiltak for å møte smittevernsituasjonen over jul. Vi ser med en viss grad av bekymring på oppstarten etter jul og har planlagt en innslusingsperiode nr. 3 (etter oppstart og høstferie) fra 3. januar 2021.

Tiltakene er sammenfattet her, men kan leses i sin helhet i skolens oppdaterte smittevernsplan med link under.

 • Linjefagsuke (flyttet fram fra uke 6) man-fredag første uke.
 • Holde min 1m avstand mellom personer fra ulike kohorter og ansatte.
 • Ingen trafikk mellom internatene, faste toalett/dusjer til linjene.
 • Ingen utreise eller permisjoner første 14 dager, kun mulig med tur på nærbutikken.
 • Krisestab etableres.
 • Faste kohort-plasser i fellessamlinger. Egne innganger for linjene til gymsalen.
 • Matsalen: niste for personalet, faste bord for linjene.
 • Uke 2 normal timeplan med valgfag/linjefag/fellesfag, men opprettholder kohortene i spisesalen og på internatene, men åpner gymsal/styrketreningsrommet og klasserommene – fullt fokus på avstand mellom medlemmer av ulike kohorter. 

SANDEFJORD FOLKEHØYSKOLE - smittevernsplan 01.01.2021.pdf

20.november: Juleferien endret!

Smittevernsgruppa på skolen har i dag besluttet at skolens juleferie skal starte 13.desember og strekke seg til 4.januar. Skolen ønsker ikke å risikere en karantert og isolert elevflokk i helligdagene. Ansatte og elever er informert og vi gjør alle alt vi kan for å holde skolen fri for smitte. Skoledagene som elevene mister i desember blir tatt igjen våren 2021.

I tillegg strammer vi inn tiltak for å hindre smitteinmport de siste ukene mot juleferien. Ansatte bes om å utvise sosial forsiktighet, også på fritiden, i tillegg til økt fokus på håndhygiene og avstand til kolleger og elever. 

6.november: oppdatering av smittevernstiltak

Etter tiltakende smitte i samfunnet for øvrig og innstramming av de generelle smittevernstiltakene i landet, har skolen smittevernsberedskapsgruppe i møte torsdag 5.november, fattet følgende vedtak:

 • Skolens ansatte bestreber ytterligere å holde god avstand til alle elever i alle sammenhenger på skolen. Skolens måltider endres noe for at dette skal kunne opprettholdes. 
 • Elever må underrette skolen og søke skriftlig permisjon hvis de skal overnatte utenfor skolen. Skolen kan sette elever i karantene hvis de ser at dette ikke overholdes.
 • Elever og ansatte oppfordres til minst mulig reising og sosial kontakt utenfor skolen og være ekstra påpasselige i den spesielle perioden vi er inne i. 
 • Gjester med avtale, f.eks vikarer, håndtverkere, loggføres på skolen og oppfordres til å bruke munnbind der det er hensiktsmessig.

SANDEFJORD FOLKEHØYSKOLE - smittevernsplan 06.11.20.pdf

19.oktober: Endring i smittevernstiltak

Etter to møter i skolens beredskapsgruppe i uke 42 og 43, har vi kommet frem til at vi etter en innslusingsperiode på 8 dager fra høstferien, letter på noen tiltak. Ca. 10 elever er blitt testet etter høstferien og sålangt ingen smitte. 

Tiltak som endres f.o.m 26.okt 2020:

 • Fri trafikk mellom internatene
 • Free seating i matsalen / fellesarealer
 • Alle undervisningsrom, treningsrom og auditorium åpnes for fri bruk.
 • Skolen er ikke åpen for publikumsadgang, alle avtalte besøk loggføres.

For utfyllende informasjon, les vår oppdaterte smittevernsplan her:

SANDEFJORD FOLKEHØYSKOLE - smittevernsplan 26.10.20.pdf

Status 12.oktober:

Høstferien er over og vi har fått alle elevene tilbake på skolen med unntak av 5 elever som er hjemme med symptomer og testes før de kommer tilbake. Vi går inn i en innslusingfase II som er relativt lik den perioden vi hadde 14 dager etter skolestart. Nå har vi undevisning og bespisning i kohorten. I tillegg skjerper vi de generelle smittevernstiltakene på skolen med hovedsaklig: håndhygiene, fravær ved symptomer og 1m regelen. Vi tror dette er viktig for at å hindre smitteimport på skolen. Uke 43 vil vi lempe på noen tiltak hvis det viser seg at smitte ikke er importert de første 8 dagene etter høstferien. Neste møte for smittevernsberedskapsgruppen er uke 44.

Høstfesten 14. november blir digital.

Årets høstfest skulle vært vår anledning til å invitere alle foreldre, venner og familie til skolen. Grunnet Covid-19 og gjeldende smittevern, ser vi oss nødt til å endre festen til et digitalt besøk ved skolen der alle linjer, elever og skolen blir presentert. Du vil få et dypdykk inn i vår hverdag på Sandefjord folkehøyskole. Vi tror vi skal kunne gjøre det til det vi ønsker at våre høstfester alltid har vært; nemlig en fest for å vise hva vi driver med på denne skolen. For deg som "gjest" er det bare å logge inn på Facebooksiden vår og følge med:

https://www.facebook.com/sandefjordfhs

Status 11.september:

Her er en liten statusoppdatering fra skolen og covid-19 situasjonen:

Vi har nå lagt bak oss nærmere tre uker med skole. Vi har fulgt vår utarbeidede smittevernsplan og har hatt justering av denne 7.september. Denne kan du lese i sin helhet under.
På skolen har 26 elever og 10 ansatte blitt testet for Covid-19 på bakgrunn av symptomutvikling, ALLE har testet negativt. Det er gledelig.

Alle elevene/studentene bor med, spiser med og undervises i sin kohort: sin linje. Fra tirsdag 8. september startet vi opp med valgfag der elevene har hatt undervisning på kryss av kohortene. Vi har jobbet hardt med hygiene, håndvask og andre smittehindrende tiltak for at dette skal være trygt og forsvarlig. Elevene vil fortsatt bo sammen med og spise sammen kun med egen husstand=linje=klasse. I tillegg åpner vi 11.september for buffetservering av måltidene.

Vi pålegger ikke reiserestriksjoner på våre elever, men appelerer til minst mulig trafikk ut av skolen med tanke på smitteimport og at de følger strenge hygienetiltak i kontakt med folk på utsiden av skolen. Strenge hygiene-regler gjelder for ansatte som er en potensiell smitteimportør. Etter høstferien, der alle elevene må reise ut fra skolen, vil vi treffe tiltak som er rettet mot den rådende situsajonen som er på det tidspunktet. En innstramming av smitteverntiltakene på skolen, er ikke utenkelig, alt avhengig av smitte i landet og lokalt.

Lurer du på noe, ta kontakt med oss på 33 42 17 90 eller sandefjordfhs@vtfk.no

PS: Vi er fantastisk priviligert som får ha disse fantastiske ungdommene hos oss i år, de er supre!!!

---------------------------------------------------------------------------------

Vi har revidert vår smittevernsplan og den finner du her:

Smittevernsplan Sandefjord fhs gjeldende fra og med 7.sept 2020

 

Oppdatert fredag 14.august 2020:

Vår lokale smittevernsplan er nå klar og iversettes, 14.aug:

Denne planen er basert på råd fra folkehøgskolerådet, utarbeidet av skolens ledelse, drøftet med kommuneoverlegen i Sandefjord og behandlet av skolens styre.

Vi er opptatt av at du som kommende elev, ansatt og foresatte, skal føle deg trygg på at Sandefjord folkehøyskole gjør alt som står i vår makt for at skolen skal være en trygg plass å være.

Smittevernsplan Sandefjord fhs gjeldende fra og med 1.september 2020.
Denne er oppdatert 1. september 2020 under punktet testing og informasjon om testrutiner. Mer informasjon om rutiner i sandefjord kommune finner du her:

Les mer.

 

Ta kontakt hvis du har spørsmål.

 

Informasjon gitt fredag 7.aug 2020:

Informasjon til kommende elever 2020/21, 7.aug:

Nå er det 16 dager til skolestart og vi gleder oss stort til å møte dere alle. Vi vet det blir et spesielt år med de tiltak som Covid-19 situasjonen tvinger oss til. Skolen jobber nå med en konkret smittevernplan som omhandler all drift på skolen. Denne planen skal behandles av vår eier VTFK og av lokal helsemyndighet før den godkjennes og settes ut i live.

Til dette arbeidet har vi fått bistand av folkehøyskolerådet, kommuneoverlege i Sandefjord og beredskapsgruppe i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Denne planen skal bli gjort tilgjengelig for alle elever og ansatte etter behandling i skolens styre i uke 33.

 

Til oppstarten er det noen ting vi ønsker å fokusere på nå:

 1. Du er velkommen til skolen fra kl 12:00 på åpningsdagen 23.august. Åpningen av skoleåret blir kl. 18:00 i skolens gymsal med ansatte og elever.
 2. Det blir en åpning av skoleåret uten foresatte eller følge med inn på skolen. Ditt reisefølge må levere deg på skoleplassen/parkeringsplassen. De vil få mulighet til å følge arrangementet på FB- side til skolen.
 3. Ditt linjefag blir din definerte kohort – hos oss kalt husstandsgruppe - og du vil dele rom med en fra din linje og bad med også andre fra din linje.
 4. I forkant av skolestarten appellerer vi til at du som kommende elev innfører en mild karantene for egen del og holder deg relativt sosialt i ro i uken før skolestart. Det betyr at du ikke bør oppsøke større forsamlinger av personer og respektere hygiene og avstand. På denne måten minker faren for at du tar med deg smitte inn på skolen.
 5. Dersom du har symptomer på luftveissykdom eller har påvist smitte før skolestart, kan du ikke komme til skolen på åpningsdagen. Du må da avtale med skolens ledelse når du kan komme til skolen.
 6. Vi ønsker at alle begrenser reisevirksomheten den første tiden på skolen, slik som hjemreiser og besøk hos andre utenfor skolen.

Så gleder vi oss til å få deg som elev og håper og tror vi skal få et helt fantastisk skoleår!

 

--------------------------------------------------

Informasjon gitt  3.juli 2020:

Skolen har siden 12.mars holdt stengt i tråd med retningslinjer fra kunnskapsdepartementet. Selv om skolen har vært fysisk stengt, har vi opprettholdt vårt undervisningstilbud og sosialpedagogisk tilbud så langt det er mulig digitalt. Skoleåret ble fullført digitalt 16.mai 2020.

Nå retter vi blikket mot skoleåret 2020/21, 3.juli:

Skolestart er alltid spennende, men spesielt spennende i år på grunn av Covid-19-situasjonen. Det vil uansett ha konsekvenser for vår skole. Men – vi planlegger å starte som normalt. Vi kommer til å ha sterkt fokus på smittevern og hygiene, både på internatene, ved måltider, i klasserom og fellesarealer. Vi er i ferd med å utarbeide vår egen lokale plan for hvordan vi skal håndtere situasjonen. Planen vil inneholde tiltak for å møte den kommende smittevernsituasjonen ved skolestart.

Vi følger rådene fra folkehelseinstituttet og samarbeider med kommuneoverlegen i forberedelsene til skoleåret. Folkehelseinstituttet og vår eier Vestfold og Telemark fylkeskommune, kommer jevnlig med oppdateringer på hva som er anbefalt smittevern, og lager spesifikke veiledere for smittevern for ulike institusjoner og skoler. Det har ikke kommet egen veileder for folkehøyskolene ennå, men vi følger med på veilederne som har blitt laget for andre typer skoler i vårt arbeid med forberedelser for neste skoleår - inntil vår veileder kommer.

Alle våre utenlandsturer som var tenkt gjennomført høsten 2020, utsettes til våren. Det er mange faktorer som spiller inn på våre avgjørelser knyttet til reiser utenlands, blant annet smittesituasjonen i de landene vi skal reise til og de til enhver gjeldende reiseråd gitt av norske myndigheter. Vi kommer ikke til å reise utenlands før vi får klarsignal fra UDI/myndighetene om at det er trygt å reise. Eventuelle endringer på reisemål, tidspunkt og innhold vil vi være raske med å formidle til deg som elev.

Vi følger med på utviklingen og rådene som kommer fra myndighetene. Skolestart er fortsatt et stykke unna og det er flere ting som kan endre seg. Uansett så skal vi tilpasse oss slik alle skal ha det trygt på skolen!

Vi legger ut mer informasjon fortløpende, men følg spesielt godt med fra begynnelsen av august.

Hvis du lurer på noe, eller har behov for å ta kontakte skolen, gjøres det her:

Kontakt skolen

 

Her er sommerbrevene digitalt, 1.juli:

Animasjon og illustrasjon

Tegning, maling og kunstreise

Musikkproduksjon og låtskriving

Skuespiller

Arkitektur og interiør

Filmproduksjon

Fashiondesign og redesign

Publisert: 10.01.2020 Oppdatert: 22.02.2021 kl.13.18