Covid-19


Publisert:

19.08.2021

Oppdatert:

06.10.2021 kl.09.49

Her er skolens oppdaterte handlingsplan for covid-19

25.september åpnet landet og vi har normale tilstander i skole og samfunn forøvrig.

Vi kan dermed se bort fra skolens smittevernplan for covid-19- Skolen har utarbeidet en handlingsplan som erstatter smittevernplanene på skolen. Denne sier noe om de nå gjeldende retningslinjene i tråd med FHI og Utdanningsdirektoratet.

Handlingsplan Covid-19 okt 2021.pdf

Viser til :

Smittevernråd for befolkningen - FHI

Korona – tilbake til normalen i skoler og barnehager (udir.no)