Covid-19 - siste nytt


Publisert:

19.08.2021

Oppdatert:

04.02.2022 kl.09.53

Status 4.februar 2022

Totalt 22 smittede til nå. Noen har hatt CV19 i juleferien og en i høst, så det nærmer seg ca 30 elever/ ansatte som har hatt sykdommen dette skoleåret.

Det virker som vi har et relativt kontrollert utbrudd, smitten er ikke eksplosiv pt. Vi har i dag kun 2 elever i isolat på skolen og 2 hjemme på deres bosted. Siste smittetilfellet var på tirsdag 1.feb. Vi er ikke naive og tror fortsatt smitten lever her inne og at vi kan beregne ytterligere smittetilfeller kommende helg og uke. 

Skolen har tilgang på tester og elevene oppfordres til å la seg teste 2x uken, samt på symptomer. 

I samråd med kommuneoverlegen i Sandefjord, har vi fått mulighet til å isolere ute på internatene i ordnede former, dette lettergjør isolasjon av syke elever på skolen.

Oppdatert smittevernsplan:
SANDEFJORD FOLKEHØYSKOLE - smittevernsplan 01.02.2022.pdf

 

Status 26.januar 2022

Smitten utvikler seg på skolen, men den har ikke eksplodert her. Vi har 10 elever smittet og en ansatt nå i morgentimene. Vi klarer å opprettholde det meste av undervisningen, får levert ut mat til alle som trenger det og får tatt vare på de syke og de som er ekstra utsatt ift smitte. Vi har et sterkt ønske om å la alle elevene, smittede eller friske, ha muligheten til å bo på skolen. De ansatte og elevene strekker seg langt for at dette skal kunne skje.

Vi er i god dialog med kommuneoverlegen og får bra råd om hvordan vi skal takle situasjonen. 

 

Status 24.januar 2022 - smitteutbrudd

Da har vi for 3. gang fått koronasmitte bekreftet på skolen. Det startet med en positiv hurtigtest torsdag 20.januar og etter helgen har vi 5 bekreftet smittet, hvorav 1 lærer, og 10 i karantene. Vi har tett dialog med elever og kommuneoverlege.

Undervisningen går som normalt, men vi etterstreber avstand og munnbind der det er mulig.

Vi har som mål å holde undervisningstilbudet vårt så godt som overhodet mulig, samt skape trygghet for elevene som er i karantene, smittet eller er friske. Vi har forsterket tilstedeværelse på skolen av ansatte og oppfølging av de syke. 

Skolen har et uttrykt mål om å holde elevflokken samlet på skolen uten bruk av karantenehotell/isolasjonshotell i regi av kommunen.

Er noe uklart eller du har spørsmål, ta kontakt med rektor Knut eller studierektor Fredrik på skolen.

Knut: 90654048 // Fredrik: 95739849

 

Oppdatering Covid-19 01.01.22

Etter nye innstramminger og introduksjon av omicron-mutanten i Norge, har skolen valgt å lande på følgende smittevernplan etter møter i skolens beredskapsgruppe og møter med kommuneoverlegen i Sandefjord.

SANDEFJORD FOLKEHØYSKOLE - smittevernsplan 01.01.2022.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------

25.september åpnet landet og vi har normale tilstander i skole og samfunn forøvrig.

Vi kan dermed se bort fra skolens smittevernplan for covid-19- Skolen har utarbeidet en handlingsplan som erstatter smittevernplanene på skolen. Denne sier noe om de nå gjeldende retningslinjene i tråd med FHI og Utdanningsdirektoratet.

Handlingsplan Covid-19 okt 2021.pdf

Viser til :

Smittevernråd for befolkningen - FHI

Korona – tilbake til normalen i skoler og barnehager (udir.no)