Sandefjord videregående skole

I fokus

Åpne dager gi innsikt i opplæringstilbud ved Sandefjord vgs.

Velkommen til åpne dager!

1. og 2. desember ønsker skolen velkommen til elever på 10. trinn. Ungdomsskoleelevene vil få vite mer om hvilke opplæringstilbud Sandefjord vgs og Melsom vgs har. Foreldre/foresatte inviteres til orientering 30. november.

I fokus

Motivasjon i grupper.

Elevundersøkelsen i uke 46-47

Gjennom undersøkelsen i uke 46 og 47 får elevene si sine meninger om læring og trivsel på SVGS.