Aktiviteter for Vg1 og Vg2 på slutten av skoleåret

Vg1 og Vg2 vil ha ulike aktiviteter de siste dagene av skoleåret. Foto: Bildet er tatt av Pexels fra Pixabay

Publisert:

06.06.2021

Oppdatert:

15.06.2021 kl.11.44

Her får du en oversikt over ulike aktiviteter som skjer de siste dagene av skoleåret. Husk at det er fremdeles oppmøteplikt. Oversikt over rom og tidspunkt informeres det om i Teams.

Mandag 7. juni

Vg1 SF Vg2 SF Vg1 YF Vg2 YF
Fremmedspråksdag Film: Vallø - det uforståelige bombetoktet

Ryddedag på verksteder / klasserom 

Innlevering av bøker

Ryddedag på verksteder / klasserom 

Tirsdag 8. juni

Vg1 SF Vg2 SF Vg1 YF Vg2 YF
Innlevering av bøker

Foredrag av

Antidoping Norge

Filmen iHuman (link direkte til filmen)  Ryddedag på verksteder / klasserom 

 

Onsdag 9. juni

Vg1 SF Vg2 SF Vg1 YF Vg2 YF

Karaktermøter/

studiedag 

Karaktermøter/

studiedag 

Karaktermøter/

studiedag 

Karaktermøter/

studiedag 

Innlevering av bøker

Torsdag 10. juni

Vg1 SF Vg2 SF Vg1 YF Vg2 YF

Innovasjonscamp V/ Ungt Entreprenørskap

MDD, KDA og IDA har eget opplegg

Innlevering av bøker

 

Stolpejakt 

 

Foredrag av Antidoping Norge

Fredag 11. juni

Vg1 SF Vg2 SF Vg1 YF Vg2 YF

Innovasjonscamp v/Ungt Entreprenørskap

MDD, KDA og IDA har eget opplegg

Innlevering av bøker 1., 2. og 3. økt

Norskdag

Innlevering av bøker fra kl. 13.00

YFF forberedelse/jobb forberedelser  

Film: Vallø - det uforståelige bombetoktet

Mandag 14. juni

Vg1 SF Vg2 SF Vg1 YF Vg2 YF

Demokrati og
medborgerskapsdag 

Innlevering av
bøker kl. 11.00 og 12.00

Demokrati og
medborgerskapsdag

2IB eget opplegg   

Bærekraftig utvikling 

Stranddag/
skogdag– rydding av strender/ skog 

Ryddedag på verksteder / klasserom

Innlevering av bøker

Tirsdag 15. juni

Vg1 SF        Vg2 SF Vg1 YF Vg2 YF
Aktivitetsdag Aktivitetsdag Aktivitetsdag

Aktivitetsdag

Innlevering av bøker

Onsdag 16. juni

Vg1 SF Vg2 SF Vg1 YF Vg2 YF
Filmen iHuman (link direkte til filmen)  Lokalhistorisk dag v/ historielærere  Innlevering av bøker Avslutning

Torsdag 17. juni

Vg1 SF Vg2 SF Vg1 YF Vg2 YF
Innlevering av bøker for elever som ikke har levert til nå Innlevering av bøker for elever som ikke har levert til nå Innlevering av bøker for elever som ikke har levert til nå Innlevering av bøker for elever som ikke har levert til nå

Fredag 18. juni

Vg1 SF Vg2 SF Vg1 YF
Møter kl. 09.00 i klasserom Møter kl. 10.30 i klasserom Møter kl. 09.00 i klasserom

Aktivitets- og prøveplaner

Mer informasjon finner du i Aktivitets- og prøveplaner

Aktiviteter for IB på slutten av skoleåret

IB har eget opplegg i egen plan.