Velkommen til foresatte og elever på 10. trinn

Velkommen til åpne dager på SVGS i uke 48! I løpet av disse dagene ønsker skolen å gi elever på 10. trinn og deres foresatte en innsikt i skolens opplæringstilbud.

Orienteringsmøte for foresatte med ungdom på 10. trinn

Tirsdag 28. november, kl. 18.00-20.00

Denne kvelden er det åpen skole for foresatte som har ungdom på 10. trinn i Sandefjord kommune. Sandefjord og Melsom videregående skole vil gi en orientering om opplæringstilbud skolene kan gi. Det er mulig å besøke to programområder i løpet av kvelden ved påmelding.

Påmeldingsskjema med oversikt over programområdene du kan besøke 

Elever som ønsker det kan være med sine foresatte for å se nærmere på de ulike valgmulighetene for neste skoleår. Skolen minner om at elevene vil få innsikt i skolenes tilbud onsdag 29. november eller torsdag 30. november når de besøker SVGS sammen med ungdomsskolen sin. 

For ungdomsskoleelever på 10. trinn

Elevene i 10. klasse vil komme på dagtid sammen med ungdomsskolen sin:

  • Onsdag 29. november kl. 08.30-13.30
  • Torsdag 30. november kl. 08.30-13.30

Skolens opplæringstilbud

Les mer om de ulike opplæringstilbud skolen har

Velkommen til oss!

Publisert:

13.11.2023

Oppdatert:

13.11.2023 kl.13.42