Bruk refleks i mørketiden!

Refleks er en billig livsforsikring. Foto: Pixabay

Publisert:

23.11.2020

Oppdatert:

02.03.2021 kl.10.41

Dagene er mørke og mange opplever at det er vanskelig å se og bli sett i trafikken rundt skolen. Vi oppfordrer alle til å være forsiktige og bruke refleks når dere ferdes langs veiene.

Mørke og våte dager gjør det vanskelig å ha full oversikt i trafikken. Flere av områdene rundt skolen er mørke og uoversiktlige, spesielt Bugårdsbakken og fotgjengerovergangene i forbindelse med rundkjøringene. 

Husk å ta på deg refleks og bli synlig i trafikken, for vi har ingen å miste.