Vinnere av DNB-prisen 2021

Bilde av rosett

Publisert:

24.06.2021

Oppdatert:

24.06.2021 kl.15.04

Gratulere til fem elever og en klasse som i år ble vurdert som verdige vinnere av DNB-priser.

Skolen har i flere år hatt et samarbeid med DNB om å dele ut priser til elever som har utmerket seg. Dette gir en hyggelig muligheten til å påskjønne noen elever. Prisene er delt inn i 3 kategorier, en fagpris, en talentpris og en miljøpris.

Dette er med på å vise at SVGS er opptatt av å anerkjenne og feire gode resultater, men også å fremheve verdien av målbevisst og hardt arbeid over tid og ikke minst betydningen av å jobbe for et best mulig miljø på skolen.

Prisen er på totalt kr. 20.000, og i år ble denne delt på 5 verdige vinnere som får kr. 4000 hver. I tillegg er en hederspris delt ut til innføringsklassen på grunn av et helt spesielt godt miljø dette året. 

Les begrunnelsene for hvorfor vinnerne fortjener en ekstra oppmerksomhet

Hedersprisen ble tildelt Innføringsklassen

Dette skoleåret har vi valgt å dele ut en hederspris til en bestemt klasse på skolen vår. 
På SVGS har vi et innføringstilbud for elever i videregående skolealder, som har kort botid i Norge. Året er en forberedelse til ordinær videregående skole. I år har klassen bestått av 20 elever med svært ulik bakgrunn, både når det gjelder fag, kultur og språk.

Klassen har elever fra Tyrkia, Afghanistan, Syria, Jordan, Kurdistan, Irak, Somalia, Thailand, Filipinene, Eritrea, Kongo, Litauen, Polen, Brasil og Romania. I klassen snakkes det 18 ulike språk. Noen har bodd i Norge i tre år, noen i tre mnd. og disse har elevene har svært ulik skolebakgrunn.

På tross av at disse elevene har en svært ulike bakgrunn, både språklig og kulturelt har årets innføringsklasse nesten blitt som en familie. Elevene har sammen bygget opp et fellesskap hvor de har klart å vise hverandre grunnleggende respekt som enkeltindivider, uavhengig hvilken bakgrunn hver enkelt elev har. De har rett og slett helt ærlig brydd seg om hverandre.

Da en av elevene mistet søsteren sin i hjemlandet en natt, men likevel troppet opp på skolen, fulgte elevene opp med å kjøpe blomster, som de hver og en gav den sørgende eleven, fordi de hadde funnet ut at det var tradisjon i denne elevens hjemland. 

Denne klassen har klart å skape et klassemiljø hvor du kan være trygg og våge å være deg selv uten å være redd for å bli sett ned på eller oversett. Elevene har hjulpet hverandre med krevende fag og med norskopplæring. Det har aldri vært et dømmende ord fra noen. I stedet har de lagt merke til når noen blir flinkere og løftet dem opp. En av eleven kommenterte nettopp at hun har gått på 12 forskjellige skoler, men at dette er første gang hun føler seg som en del av en klasse og at hun kan være akkurat den hun er.

Dette skoleårets innføringsklasse fortjener virkelig en hederspris fordi denne gjengen er en inspirasjon for oss alle sammen og viser hvilke store muligheter som fins i et fargerikt mangfold!

Prisen er penger til en tur til klatreparken Høyt og lavt. 

Fagpris ble tildelt Isak Wangberg, 3 STR

Helt siden han begynte på vgs har eleven engasjert seg aktivt i elevrådsarbeid og hatt fremtredende verv i alle tre årene. Ved grundig arbeid og engasjement har han bidratt til at elevenes stemme ble hørt, ikke bare på skolen men også i lokalsamfunnet. Han jobbet iherdig med planene for plassering av ny jernbanetrase og jernbanestasjon og presenterte dette for lokalpolitikerne, som ble mektig imponert.

At han i tillegg har oppnådd svært gode resultater i alle sine avgangsfag fra VG1 fram til avslutningen av VG3 SF våren 2021, vitner om stor arbeidskapasitet og stor faglig tyngde. Eleven har jobbet målrettet, vist sterk faglig interesse og innsats, og dermed oppnådd 19 6’ere (av 20). 

Fagpris ble tildelt Håkon Linnestad Sønstebø, 3 STR

Eleven har oppnådd svært gode resultater i alle sine avgangsfag fra VG1 SF fram til avslutningen av VG3 SF våren 2021. Eleven har jobbet målrettet, vist sterk faglig interesse og innsats, og dermed oppnådd svært sterke resultater. I tillegg er eleven åpen og positiv, og har bidratt til et positivt læringsmiljø i klassen og med 18 seksere på vitnemålet fortjener også Håkon en fagpris.

Miljøpris ble tildelt Eivind Røgeberg Haakonseth, 3STA

Eleven har gjennom skoleåret vist en helt spesiell evne til å bry seg om sine medelever. Han har vært oppmuntrende og støttende, og bidratt til å holde stemningen oppe i et utfordrende skoleår. Han har inspirert sine medelever og bygget dem opp, ikke bare i humøret, men også faglig. I flere fag har han støttet og forklart og hjulpet sine medelever i spørsmål om faglige emner, og skapt et flott faglig klima for andre, med initiativ og interesse.

Han har helt utenom det vanlige bidratt til et godt miljø og optimisme i klassen, og løftet mange medelever og alle som er til stede, i det fysiske rommet, og i det digitale rommet, i tunge stunder i dette året.

Miljøpris ble tildelt Eline Byre, 3STR

Hun er en tydelig stemme i elevrådet og i styret, hvor hun sitter som leder for Klima- og miljøkomiteen. Hun har jobbet for panteordningen, opprettelsen av sykkelstativ, og sitter som elevrepresentant i skolens miljøfyrtårn gruppe. I denne gruppa har hun hele tiden minnet skolen om sine forpliktelser som miljøfyrtårn og stadig spurt oss i skolens ledelse om hva som skjer innenfor områder hvor skolen har forpliktet seg til å stadig sette et mindre klimaavtrykk.

Eleven har også vært en meget dyktig leder av solidaritetskomiteen, og hun er aktiv leder i DNT ung. Eleven har på mange områder vært en svært aktiv og viktig pådriver for miljøarbeidet på SVGS.

Talentprisen ble tildelt Ina Halle Haugen, 2STK

Eleven er smart både i hodet og i beina. Vedkommende har gjort et bevisst valg ved å ta sin utdanning på SVGS over fire år. Over denne perioden kan vedkommende konsentrere seg både om skolegangen og sin store lidenskap, idretten. Et talent handler ikke så mye om noe en er født med. Egenskaper som øve og øve, sette seg langsiktige mål, tåle nederlag, pleie skader på en god måte og alltid ha i bakhodet at hobbyen min skal jeg ha glede av, er helt sentralt.

Allsidig trening preger elevens talentutvikling. Likevel er det friidretten som er hennes yndlingsarena. På mellomdistanser og lengre løp på tartandekket rundt en 400-metersbane, er vedkommende i sitt ess. Eleven er allerede en internasjonal stjerne. I alle løp imponerer vedkommende med et klokt løpsopplegg, og slår de aller fleste i verden i sin årsklasse på oppløspssida. Hun tok bronse på 1500m i senior NM i høst. Hun løp også nylig inn til den meget sterke tiden 9.11.81, på 3000m. Pers med over 5 sekunder. Hun er med det 4.beste junior i verden i år. Beste junior i Europa i år og tredje beste 18-åring i Norge gjennom tidene