Livsmestring og tilbud om ulike grupper

Bilde av hender i en gruppe.
Foto: Photo by Hannah Busing on Unsplash

Publisert:

30.09.2021

Oppdatert:

01.10.2021 kl.08.46

Denne høsten starter Elevtjenester opp flere grupper hvor du som elev kan bli medlem. Les om de ulike gruppene og meld deg på.

Motivasjonsgruppe

For deg som opplever at skolehverdagen er utfordrende, av ulike grunner.

Blandede grupper av elever fra hele SVGS, på kryss av klasser og trinn. En gruppe der du er en aktiv del av din egen utvikling og livsmestring. 

Påmelding

Påmelding til miljøarbeider Stine Konglevoll på Teams eller mobil: 40 91 41 82

Brotherhood guttegruppe

Brotherhood vil motivere unge gutter til å ha sunne holdninger og verdier. Vi ønsker å styrke din selvfølelse og lære deg til å sette tydelige grenser. Gjennom dialog og aktiviteter ønsker vi å fremme gutters empati, og lære deg å verne om deg selv og andre mennesker.

Gruppen har som mål å starte opp etter høstferien, i uke 42.

Påmelding

Påmelding til miljøarbeider Bjørn Nordsveen på Teams og til minoritetsrådgiver Dennis Zimmer på mobil: 48 99 41 14.

LHBTIQ+ nettverk

Et sosialt treffsted for deg som ønsker å bli kjent andre som har følelser som skiller seg fra majoriteten. Et sted med trygge voksne, hvor du kan ta opp ting som er viktig for deg.

Første samling mandag 18 oktober kl 1545 på R204

Påmelding 

Påmelding til minoritetsrådgiver Dennis Zimmer & miljøarbeider Stine Konglevoll på Teams eller mobil: 48 99 41 14/40 91 41 82, eller bare kom! 

Jentegruppe

Dette er en jentegruppe for krysskulturelle jenter fra ulike deler av skolen. Gruppa bygger på metodikken i Jentesnakk! Vi legger til rette for en sosial og trivelig økt hvor vi tar opp temaer som jenter er opptatt av!

Gruppa drives av helsesykepleier Laila Meisingset og minoritetsrådgiver Dennis Zimmer.

Påmelding

Påmelding på Teams til Dennis Zimmer eller på mobil: 48 99 41 14

Mat&Prat

Mat&Prat er en gruppe for gutter som bor alene i Norge eller Sandefjord. 

Gruppa kom i stand forrige skoleår, da mange opplevde det som lite sosialt under pandemien.

På gruppa lager vi mat fra alle verdens kulturer og snakker sammen om ulike temaer som er viktig for gutter.

Tilbudet er gratis.

Gruppa samles etter skoletid på SVGS – og den starter opp etter høstferien.

Påmelding

Påmelding til minoritetsrådgiver Dennis Zimmer på Teams eller på mobil: 48 99 41 14