Elevundersøkelsen 2020


Publisert:

07.11.2020

Oppdatert:

02.03.2021 kl.10.41

Informasjon til elever og foresatte. Gjennom undersøkelsen i uke 46 og 47 får elevene si sine meninger om læring og trivsel på SVGS.

Alle de videregående skolene i Vestfold deltar i denne landsomfattende undersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. De anonyme resultatene blir brukt både til utvikling av skolen og til skoleforskning.

På Sandefjord vgs gjennomfører vi undersøkelsen i uke 46 og uke 47. Undersøkelsen blir gjort på skolen og tar mellom 20 og 45 minutter.

Trykk her for å starte undersøkelsen (NB! Må få anonymt brukernavn utdelt av kontaktlærer for å logge inn)

Les informasjon til foreldre og foresatte fra UDIR (finnes på flere språk).

Resultatene fra hele landet blir offentliggjort på skoleporten.udir.no.

Her kan du lese mer om elevundersøkelsen.