Velkommen til høstens foresattemøter

Forum er fellesarealet ved hovedinngangen. Foregår møtet i klasserommet? I Forum finner du oversikt med romfordeling for de enkelte møtene.

Publisert:

07.07.2021

Oppdatert:

16.09.2021 kl.11.20

Her kommer oversikten over høstens møter for foreldre og foresatte. Vi gjennomfører møtene i klasserom. Det blir påmelding og bare en foresatt per elev kan delta. Vi gleder oss til et godt samarbeid.

Onsdag 25. august

Kl. 18: Vg1 yrkesforberedende (inkluderer ALT, HLT, 1HOPB, 1 4S)

Møter for foresatte på Teams og i klasserom. Rektor, studierektor, avdelingsleder, rådgiver og kontaktlærer er til stede.

Se presentasjon

Torsdag 26. august

Kl. 18: Vg2 yrkesforberedende (inkluderer 2 HOPB, 2 4S)

Møter for foresatte på Teams og i klasserom. Studierektor, avdelingsledere, rådgivere og kontaktlærere er til stede.

Tirsdag 31. august

Kl. 18: Vg2 studieforberedende

Møter for foresatte på Teams og i klasserom. Studierektor, avdelingsledere, rådgivere og kontaktlærere er til stede.

Se presentasjon

Invitasjon til møte med foresatte 

Onsdag 1. september

Kl. 18: Vg1 studieforberedende

Møte for foresatte på Teams og i klasserom. Rektor, studierektor, avdelingsledere, kontaktlærere og rådgivere er til stede.

Se presentasjon

Invitasjon til møte med foresatte 

Kl. 18: Innføringsklassen

Møte for foresatte i klasserom. Avdelingleder, kontaktlærere og rådgiver er tilstede.

Tirsdag 14. september

Kl. 18: Vg3 studieforberedende, 3PBA, 3SSSS, 3HOPB

Møter for foresatte på Teams og i klasserom. Rektor, studierektor, russekontakter, avdelingsledere, rådgivere og kontaktlærere er til stede.

Se presentasjon

Invitasjon til møte med foresatte