Høsteksamen


Publisert:

31.08.2020

Oppdatert:

02.03.2021 kl.10.41

Oppmeldingsfrist: 15.september

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne melde deg opp. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

NB! For å kunne melde seg opp trenger du fagkoden til faget, den finner du i SkoleArena eller på kompetansebeviset.

Fikk du karakteren 1 i standpunkt våren 2020 melder du deg opp til eksamen her:

Oppmelding til ny, utsatt og særskilt eksamen

Fikk du karakteren IV i standpunkt våren 2020 må du melde deg opp som privatist, og betale for eksamen:

Privatisteksamen (NB! Velg fylke = Telemark selv om du bor i gamle Vestfold)

Retten til ny, utsatt eller særskilt eksamen gjelder kun eksamen påfølgende høst. Forskrift til opplæringslova §3-33, 3-34 og 3-35 Skolen vil gi deg nærmere informasjon om gjennomføringen av eksamen i løpet av oktober. 

Aktuelle datoer for sentralt gitt eksamen finner du her:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande

http://www.vigoiks.no/eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen