Høsteksamen


Publisert:

05.09.2022

Oppdatert:

05.09.2022 kl.11.09

Oppmeldingsfrist: 15.september

De som fikk karakteren 1 i standpunkt våren 2022 kan nå melde seg opp til eksamen via skolen.

Oppmelding for elever ved skolen: Du vil få en systemmelding i Visma In School som du må svare på (og en informasjonssms med tilbud) om høsteksamen. Se mer informajson i Teams - Skolen vår - Eksamen og heldagsprøve.

Påmelding for elever som har sluttet på skolen: Du vil få en sms som du må svare på for å bli oppmeldt.

Fikk du karakteren IV i standpunkt våren 2022 må du melde deg opp som privatist, og betale for eksamen:

Privatisteksamen

Retten til ny, utsatt eller særskilt eksamen (høsteksamen) gjelder kun eksamen påfølgende høst. Forskrift til opplæringslova §3-33, 3-34 og 3-35 Skolen vil gi deg nærmere informasjon om gjennomføringen av eksamen i løpet av oktober. 

Aktuelle datoer for sentralt gitt eksamen finner du her:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande

http://www.vigoiks.no/eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen