Høsteksamen


Publisert:

13.09.2021

Oppdatert:

24.05.2022 kl.16.41

Oppmeldingsfrist: 15.september

De som fikk karakteren 1 i standpunkt våren 2021 kan nå melde seg opp til eksamen via skolen. Dette gjøres ved at du svarer på en sms du har fått(sendt til alle som fikk karakteren 1 i vår) eller ved å besvare en systemmelding i Visma In School med tilbud om NUS-eksamen. Se mer informajson i Teams - Skolen vår - Eksamen og heldagsprøve.

Fikk du karakteren IV i standpunkt våren 2021 må du melde deg opp som privatist, og betale for eksamen:

Privatisteksamen

Retten til ny, utsatt eller særskilt eksamen gjelder kun eksamen påfølgende høst. Forskrift til opplæringslova §3-33, 3-34 og 3-35 Skolen vil gi deg nærmere informasjon om gjennomføringen av eksamen i løpet av oktober. 

Aktuelle datoer for sentralt gitt eksamen finner du her:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande

http://www.vigoiks.no/eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen