Søk utstyrsstipend fra Lånekassen

Søknadsfrist for utstyrsstipend er 15. november for høsthalvåret og 15. mars for vårhalvåret.

Publisert:

03.08.2020

Oppdatert:

24.05.2022 kl.16.41

Elever med ungdomsrett har rett til utstyrsstipend fra Lånekassen. Husk å søke når du har takket ja til skoleplassen din!

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke om stipendet. Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær.

Søknadsskjema og informasjon finner du på Lånekassens nettsider.