I jordas eie

Invitasjon til elevutstillingen "I jordas eie" 18. - 20. november
Velkommen til utstillingen "I jordas eie" 18. - 20. november i Sandefjord Kunstforening.

Publisert:

08.11.2022

Oppdatert:

08.11.2022 kl.13.59

Velkommen til utstilling i 18. - 20. november på Sandefjord kunstutstilling laget av elever på avdeling Kunst, design og arkitektur.
  • Åpnes lørdag 19. november kl. 14:00 av rektor Harald Møller. 
  • Åpent søndag 20. november kl. 11-16.
  • Fredag 18. november kl. 11-16 inviteres publikum inn i elevenes prosess mot utstillingen.
  • Onsdag 16. november inviteres elever, lærere og publikum for øvrig til tre filmvisninger i Hjertens kino. Filmvisning starter kl 16:00 og varer til 18:30.
    - Thomas Østby:  "Enhver har rett" og "Stille seg i veien".
    - Kari Berge: "Hester dør stående" om kunstneren Hanne Tyrmi. 

Sammen med elever fra kunst, design og arkitektur ved Sandefjord videregående skole forvandles Sandefjord Kunstforening til et skapende kunstverksted basert på gjenbruk. Publikum inviteres inn i prosessen og elevene er selv formidlere av kunstprosjektet.

Med utgangspunkt i urfolksidentitet, og særlig den samiske identiteten, deres kunst og byggeskikk, skaper elevene rom og installasjoner i Kunstforeningen utfra det de har av brukte materialer og ressurser.

Elevene har blant annet latt seg inspirere av den samiske kunstneren Joar Nango som bruker det kan kaller improvisasjonskompetanse i sitt kunstnerskap, evnen til å løse problemer på stedet. Et nomadisk grep hvor resultatet ikke er planlagt, men blir til utfra det du har tilgang på av materialer.

– Det handler om å vite hvor du er, og se hva som finnes rundt deg. Mye av det som bygges av samisk arkitektur, både historisk og nå, har en annen innfallsvinkel til materialbruk og ressursflyt, sier Joar Nango i et intervju.

Gjennom denne måten å jobbe på, undersøker også elevene spørsmål knyttet til hvordan tar vi vare på hverandre? hvem som definerer hvordan samfunnet ser ut? hvem sitter på makten? hvordan kan vi gjennom kunsten påvirke samfunnet rundt oss?

Sandefjord Kunstforening har gjennom mange år samarbeidet med avdelingen Kunst, design og arkitektur og i 2020 gjennomførte elever og lærer en stor elevutstilling «TRUET ART». Utstillingen ble gjennomført i en periode hvor avdelingen var truet med nedleggelse. Et særdeles viktig bidrag til at Kunst, design og arkitektur fortsatt består som linje ved Sandefjord Videregående skole.