Ingen fysiske sommeravslutninger i år

Det blir ingen felles fysiske avslutninger før sommeren. Vitnemål vil bli sendt til elevene i posten. Foto: Pixabay

Publisert:

27.05.2020

Oppdatert:

02.03.2021 kl.10.41

Det vil ikke bli gjennomført fysiske avslutninger for elever før sommeren. Vitnemål vil bli sendt til elevene i posten.

Det gjennomføres ikke fysiske avslutninger for elever eller ansatte ved skolene eller i fylkesadministrasjonen før sommerferien.

Beslutningen om å ikke gjennomføre sommeravslutninger er begrunnet i at fylkeskommunen må prioritere det som er viktigst i den situasjonen vi befinner oss i. Fylkeskommunes primære mål er å sikre at elever og ansatte er friske slik at opplæring kan gjennomføres. Dette gjelder også for øvrige ansatte i fylkeskommunen, slik at driften av våre tjenester kan opprettholdes. I denne sammenhengen blir sosiale arrangementer underordnet. Som bakgrunn for beslutningen, ligger også hensynet til arrangøransvaret som følger med dersom vi åpner opp for arrangementer med større grupper.

Fylkeskommunen følger de nasjonale retningslinjene. Dersom det skal åpnes for større arrangementer, gir det et ekstra ansvar knyttet til oppdatering og oppbevaring av deltakerlister, hygieneforebyggende tiltak, forsterket renhold og kostnader knyttet til dette, avstandsregler og andre tiltak som må iverksettes.