Kommunen informerer om jodtabletter for barn og unge


Publisert:

18.03.2022

Oppdatert:

18.03.2022 kl.15.07

På bakgrunn av situasjonen i Ukraina ønsker sentrale myndigheter og Sandefjord kommune å orientere skole og foresatte om kommunens beredskap mht. jodtabletter for barn og unge under 18 år.

Sandefjord kommune har sendt ut et informasjonsbrev: 
"Informasjon til foreldre/foresatte om jodtabletter for barn og unge under 18 år i skoler og barnehager".

I informasjonsbrevet står det blant annet følgende:

  • Sandefjord kommune har et sentralt lager med jodtabletter som vil deles ut til skolen ved en atomulykke med radioaktiv forurensning.
  • Tablettene er til bruk for barn og unge under 18 år.
  • Tablettene skal bare tas etter direkte beskjed fra nasjonale helsemyndigheter og på det tidspunkt de bestemmer.
  • Er du forelder/foresatt til barn under 16 år, og du ikke ønsker at barnet ditt skal få jodtablett ved en atomulykke? Da må du selv varsle skolen om dette. Barn over 16 år bestemmer selv om de vil ta slike tabletter.
  • Myndighetene anbefaler ellers at alle under 40 år har jodtabletter hjemme som en del av den generelle beredskapen. Jodtabletter kan kjøpes reseptfritt på apotek.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sier at det er svært lite sannsynlig at krigshendelser i Ukraina vil medføre behov for inntak av jodtabletter i Norge. Årsaken er den store avstanden mellom Ukraina og Norge. Tablettene beskytter mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Andre negative effekter av radioaktiv forurensning og stråling beskytter den ikke mot. 

Les mer om jodtabletter ved atomulykker på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.