Koronapandemien - rødt nivå

Skolen fortsetter på rødt smittevernnivå i trafikklysmodellen.
Skolen rigger seg etter trafikklysmodellen.

Det er regjeringen som har besluttet at alle videregående skoler skal ha rødt nivå i minimum fire uker fra 16. desember.  

Skolen stenger ikke, men det er krav om å holde en meters avstand både i og utenfor klasserommet. Derfor kan ikke alle være på skolen samtidig. Her har vi samlet det som gjelder for oss på Sandefjord vgs.

Skolen organiserer skolehverdagen etter tiltakene som gjelder for rødt nivå.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettside her.

Planer for undervisning

Studieforberedende

Følg med på Teams for mer informasjon om undervisning og skolehverdagen.

MDD, IB

 • Egen inndeling
 • 2IB og 3IB all undervisning på skolen.

2STL

 • Undervisning på skolen

Øvrige klasser

Elevene deles inn i grupper etter hvilken kontaktlærer de har. Se informasjon lagt ut i Teams.

 • Partallsuker - man/ons: Gruppe 1 på skolen, resten på teams
 • Partallsuker - tir/tor: Gruppe 2 på skolen, resten på teams
 • Oddetallsuke - man/ons: Gruppe 2 på skolen, resten på teams
 • Oddetallsuke - tir/tor: Gruppe 1 på skolen, resten på teams

Fagdager

 • Egen plan legges ut på teams

Vurderingssituasjoner for Vg2 og Vg3

 • Unntaksvis kan avtalte vurderingssituasjoner gjennomføres på skolen for vg2 og vg3 etter avtale med avdelingsleder.
Yrkesfag

Følg med på Teams for mer informasjon om undervisning og skolehverdagen.

Hver avdeling har sin egen plan.

ALT/HLT og 1INFA

 • Undervisning på skolen

TEK, FBIE, EL

HO

SSR, IM, RM

 

Rødt nivå

Rødt nivå på SVGS innebærer: 

 • Syke personer skal ikke være på skolen.
 • God hygiene. Bruk håndsprit på vei inn i skolebygget hver morgen og gjennom dagen og vask hendene hyppig.
 • Munnbind er gratis for de som ønsker å bruke det, deles ut i resepsjonen.
 • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
 • Alle klasser og grupper deles slik at det kan overholdes en meter også i klasserommene. Det skal kun sitte en elev ved hver pult. Planer for hvilke elever som møter hvor og når publiseres på Teams – Skolen vår og her på nettsiden.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Unngå større samlinger.
 • Klasserom på timeplan for neste økt (gjelder alle økter) skal benyttes i friminutt (om man ikke vil være ute). Spising vil da foregå i rommet man har i 3. økt. Elever som har fri i «neste økt» kan bruke Forum.
 • Kroppsøving foregår ute, dusjer kan brukes.
 • Læringssenteret har egne regler for smittevern.
 • Det gjennomføres ikke ekskursjoner og reiser.
 • For skoleskyss følges retningslinjer gitt fra VKT. Bruk av offentlig transport bør unngås.

Nyttige linker:

Koronatiltak i skoler
Veileder for smittevern i videregående skole
Folkehelseinstituttets generelle smittevernråd til befolkningen  

Unntak fra fraværsreglene

At regjerningen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret, vil si at elever med symptomer ikke skal behøve å gå til fastlegen for å dokumentere fraværet. Elever som har helserelatert fravær, kan bruke egenmelding. De som er yngre enn 18 år må få bekreftelse fra foresatte. 

Generelle råd

Dette gjelder alle og over hele landet (hentet fra FHI, Smittevernråd for befolkningen):

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
 • Voksne anbefales å vurdere om de kan redusere antall nærkontakter.
 • Det er gitt nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand, og også i andre situasjoner på offentlig sted der det er mye folk og det er vanskelig å holde avstand. Det er også gitt nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte. 
 • Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme. Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19 test før de vender tilbake til skole eller arbeid. Les mer om råd til ungdommer med nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte.
 • Dersom du er smittet, eller foresatt til en som er smittet, er du oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.
 • Alle over 16 år er oppfordret til å laste ned appen Smittestopp. Dersom du er smittet, og du har lastet ned appen, er det viktig at du husker å melde deg smittet i appen.
 • Informasjon om hvilke råd og regler som gjelder dersom man er nærkontakt finnes i artikkelen Nærkontakter og smittekarantene.
 • Det finnes egne råd og regler som gjelder ved mistenkt smitte med omikronvarianten. Dette er samlet i et eget avsnitt i artikkelen om TISK.

Coronavirus disease

See information in English and in other languages.

Publisert: 14.12.2021 Oppdatert: 14.01.2022 kl.10.10