Koronapandemien - grønt nivå

Skolen fortsetter på grønt smittevernnivå i trafikklysmodellen.
Skolen rigger seg etter trafikklysmodellen.

Fra mandag 17. januar er skolen på grønt smittevernnivå i følge trafikklysmodellen. Bestemmelsen er tatt av kommuneoverlegen i Sandefjord basert på nasjonale anbefalinger og smittesituasjonen i Sandefjord kommune.

Grønt nivå innebærer at skolehverdagen kan organiseres som normalt. Les mer om koronatiltak som gjelder for barnehager og skoler.

Vanlig timeplan følges

Få oversikt over timeplan og økter her.

Grønt nivå

Grønt nivå på SVGS innebærer:

  • Hold deg hjemme når du er syk.
  • Ha god hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  • Unngå håndhilsing og klemming.
  • Munnbind er gratis for de som ønsker å bruke det, deles ut i resepsjonen.
  • Ansatte skal holde avstand til andre ansatte der det er mulig.
  • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
  • Unngå større samlinger.
  • Bruk munnbind når du tar bussen til skolen. For skoleskyss følges retningslinjer gitt fra VKT.

Nyttige linker:

Koronatiltak i skoler
Veileder for smittevern i videregående skole
Folkehelseinstituttets generelle smittevernråd til befolkningen  

Unntak fra fraværsreglene

Unntak fra fraværsreglene ble gjeninnført av regjeringen 4. november og er bestemt å vare ut skoleåret. Dette vil si at elever med symptomer ikke skal behøve å gå til fastlegen for å dokumentere fraværet. Elever som har helserelatert fravær, kan bruke egenmelding. De som er yngre enn 18 år må få bekreftelse fra foresatte. 

Generelle råd

Se Folkehelseinstituttets smittevernråd for befolkningen.

Coronavirus disease

See information in English and in other languages.

Publisert: 14.01.2022 Oppdatert: 14.01.2022 kl.11.41