Koronapandemien - normal skolehverdag

Regjeringen har gått bort fra å bruke trafikklysmodellen og skolene går tilbake til de vanlige reglene om smittevern.

Skoler skal forebygge spredningen av smittsomme sykdommer som før pandemien - les mer på regjeringen.no. Trafikklysmodellen skal bare brukes lokalt hvis kommunen mener smittesituasjonen krever det.

Generelle råd

Folkehelseinstituttets generelle smittevernråd skal hjelpe oss å begrense spredningen av smittsomme sykdommer: 

  • Ved nye luftfeissymptomer:
    Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg.
  • Bruk albuekroken eller papirlommetørkle når du hoster eller nyser.
  • Husk god håndhygiene.
  • Ved påvist Covid-19-smitte:
    Elever som er bekreftet smittet med SARS-CoV-2 anbefales å holde seg hjemme kun dersom de er syke.

Unntak fra fraværsreglene

Unntak fra fraværsreglene ble gjeninnført av regjeringen 4. november og er bestemt å vare ut skoleåret. Dette vil si at elever med symptomer ikke skal behøve å gå til fastlegen for å dokumentere fraværet. Elever som har helserelatert fravær, kan bruke egenmelding. De som er yngre enn 18 år må få bekreftelse fra foresatte. 

Publisert:

14.02.2022

Oppdatert:

16.02.2022 kl.13.49