Leseprosjekt for Vg1 YF

Elevene kan selv velge hvilke bøker de vil lese, så lenge de er skrevet på norsk. Det er mange fine bøker på læringssenteret.

Publisert:

20.10.2020

Oppdatert:

02.03.2021 kl.10.41

Fra uke 43 til uke 49 er det leseprosjekt for elevene på Vg1 YF.

Uke 43

Klassene som deltar i prosjektet blir invitert til læringssenteret.

Elevene får en presentasjon av bøker og mulighet til å låne. De velger selv hva de vil lese, så lenge bøkene er på norsk.

Husk å ta med elevkortet!

Mål

Elevene skal lese 45 min hver skoledag i disse ukene. Avdelingsleder fordeler lesetiden.

Elevene oppfordres til å lese 30 min i tillegg på egen fritid.

Bedre leseferdigheter som gir økt mestring i alle fag.

Mer om Leseprosjektet på Læringssenterets side.