"Spør mer!" utfordres vi til i årets livsmestringsuke

Vær oppmerksom. Vis interesse. Spør mer! Foto: www.verdensdagen.no, levert av Molte.

Publisert:

19.10.2020

Oppdatert:

24.05.2022 kl.16.41

Skolen har i uke 43 ekstra fokus på livsmestring. "Spør mer" og hvordan vise interesse for hverandre er årets viktige tema.

Elevrådets livsmestringsgruppe har jobbet med innholdet i livsmestringsuka. Blant annet skal elevene i løpet av året lære hvordan smalltalk faktisk også kan brukes for å se og hjelpe hverandre i hverdagen og hvordan vi stiller gode spørsmål i møte med andre mennesker. 

"SPØR MER" er også tema for Verdensdagen for psykisk helse, som på sine nettsider tipser oss om å tenke gjennom følgende:

 • Har du spurt deg selv eller noen andre om noe i dag?
 • Hvordan lyttet du til svaret?
 • Hva gjorde svaret med deg?
 • Kan du bruke svaret til noe godt?

Mål for livsmestringsuka

 • Øke kunnskapen om psykisk helse og hva som gir gode levevaner
 • Å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Det er med på å skape tilhørighet, som er grunnleggende for god psykisk helse (Verdensdagen, 2020)

Teaterforestilling på skolen

 • Ei jente som deg v/elever på teaterproduksjon
  For påmeldte klasser. 

  Ei jente som deg 2020.jpg

Du kan få hjelp!