Mer normalisert skoletilbud fra 2. juni


Publisert:

28.05.2020

Oppdatert:

02.03.2021 kl.10.41

Fra og med 2. juni er skoletilbudet mer normalisert. Klasser kan samles uavhengig av gruppestørrelse i den enkelte klasse og tilgjengelig areal. Her finner du de viktigste punktene i den oppdaterte veilederen for smittevern.

Hovedforskjellen fra forrige versjon av veilederen er at det ikke lenger er krav til en meter avstand mellom elevene i klasserommet. For videregående skole anbefales fortsatt en meters avstand utenfor undervisningssituasjonen.

Det aller viktigste i veilederen kan oppsummeres i følgende punkter:

  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak:

- Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
- Hele klasser kan ha undervisning sammen
- Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
- Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
- Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner
- Unngå trengsel og store samlinger

Den mest krevende delen for vår del er de to siste strekpunktene. Derfor ber vi dere om:

  • Å bruke ute-områdene i tillegg til fellesområdene inne
  • Å oppholde dere mest mulig i de områdene hvor dere har hoveddelen av opplæringen
  • Å respektere avstandsregelen, så langt det lar seg gjøre, i alle våre fellesarealer inkludert Forum

Beslutningen om avlyste avslutninger gjelder fortsatt.

Se oppdatert veileder for videregående skole

Skoleskyss

Kan du sykle eller gå til skolen eller kjøre selv? Det er et viktig bidrag akkurat nå. Alle busser går som vanlig f.o.m uke 20. Selv om skolen åpnes opp for flere elever fra og med 2. juni, har det ikke kommet nye smittevernregler for kollektivtrafikken. Det betyr at bruk av offentlig transport til og fra skole fortsatt skal begrenses så mye som mulig og der det er mulig. Skoler, foresatte og elever må derfor legge til rette for at så mange som mulig går, sykler eller bruker andre måter å komme seg til eller fra skole på. Foresatte må belage seg på å kjøre til og fra skolen i større grad slik at belastningen på kollektivtrafikken reduseres.

Reisekort skal ikke skannes og det skal ikke billetteres foran ved sjåfør. Billetter kjøpes på forhånd.

Les mer om retningslinjer for skoleskyss og smittevern.

For de elevene som har medisinsk skoleskyss forsøker  VKT så godt de kan å få dette i orden.