Norge åpner opp igjen!


Publisert:

24.09.2021

Oppdatert:

24.09.2021 kl.15.46

Fra og med lørdag kl. 16.00 går Norge tilbake til en normal hverdag. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler. Unntaket fra fraværseglene forlenges til og med 10. oktober.

Regjeringen skriver i en pressemelding at vi fra lørdag 25. september kl. 16 går vi over til en normal hverdag med økt beredskap. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.

Unntaket fra fraværseglene forlenges til og med 10. oktober. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en foresatt, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. Fra og med 11. oktober gjelder fraværregelen som før pandemien. 

Test-settene som dere har fått utlevert kan dere ha i beredskap. Disse skal heretter bare brukes hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon eller andre covid-symptomer. Har du slike symptomer skal du teste deg selv. Hvis testen er negativ kan du gå på skole / jobb, selv om du har slike symptomer. Tester du positivt på Covid, skal du også i fremtiden ta kontakt med kommunen og være hjemme i isolasjon. 

Husk at i en normal hverdag så gjelder også:

  • Syke personer skal ikke være på skolen.
  • God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

Korona – tilbake til normalen i skoler og barnehager (udir.no)

Tilbake til normalen i skoler og barnehager - regjeringen.no

Takk til alle for innsatsen i en lang og krevende tid!