Privatisere eller levere tilbake PC-en?

Husk å privatisere (evt. levere) PC-en din innen 18. juni!

Publisert:

26.05.2021

Oppdatert:

26.05.2021 kl.15.07

Viktig informasjon til deg som er avgangselev på Vg2 eller Vg3!

Felles informasjon for alle avgangselever i fylkeskommunen kan leses her: https://www.vtfk.no/elev-pc

Utkjøp

Dersom du velger å kjøpe ut din pc, er betalingsfristen fredag 4. juni via https://elevkontrakter.vfk.no. Ellers må du innlevere pc-en til IT avd. innen siste skoledag 18. juni. Beløpet er 1.096,-.

Husk privatisering

Privatisering av din pc for deg som er elev og som nå slutter

Beholder du PC-en, må den privatiseres først. Dette betyr å slette alt på PC-en og legge tilbake Windows med din egen lisens. Ingen annen programvare følger med. Du får alle rettigheter og kan gjøre hva du vil med PC-en.

Privatiseringen er en prosess du utfører selv mens du ennå er elev og pålogget her på skolens nettverk. Husk at dette må gjøres innen 18. juni.

Vg3-elever

2. juni får du en SMS med forklaring på hvordan du selv privatiserer din PC her på skolen.

Vg2-elever (yrkesfag)

Unntak: klassene 2AUA og 2SSSS, 2HOPB  og 2IUA som fortsetter neste skoleår.

Har du betalt innen betalingsfristen 4. juni, vil du få en SMS med forklaring på hvordan du selv privatiserer din PC her på skolen innen 18. juni (som for Vg3).

Har du ikke betalt, får du en purring på SMS 8. juni om enten å betale eller tilbakelevere PC-en til IT innen siste skoledag 18. juni.  

Spørsmål?

Kontakt oss på IT i læringssenteret eller les på https://www.vtfk.no/elev-pc.